De Stippel-Brigade – Voor u uitgestippeld….

AJN Jeugdartsen

Het benutten en toepassen van actuele wetenschappelijke kennis in de dagelijkse JGZ-praktijk is makkelijker gezegd dan gedaan. De JGZ-professional vraagt zich geregeld af: Wat is de invloed van nieuwe kennis en inzichten op mijn dagelijkse werk? Hoe leg ik jeugdigen en ouders uit wat bepaalde onderzoeksresultaten betekenen voor hen?
Om dergelijke vragen te helpen beantwoorden is het NCJ in 2021 gestart met de Stippel-Brigade.

Inmiddels zijn er al 13 artikelen onder de loep genomen. Een kleine selectie:

Stippel-Brigade: artikel over Adverse Childhood Experiences 
De Stippel-Brigade ;as een artikel over Adverse Childhood Experiences. Negatieve jeugdervaringen zijn op termijn een kostbare aangelegenheid en als JGZ hebben we best wat tools in handen om ze te voorkomen of op zijn minst hun impact te verminderen.

Stippel-Brigade: artikel over Cardiovasculaire gezondheid op de leeftijd van 5-6 jaar
Cardiovasculaire aandoeningen zijn een groeiend probleem en een belangrijke doodsoorzaak in de Nederlandse samenleving. Als risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen op latere leeftijd al op de kinderleeftijd geïdentificeerd zouden kunnen worden, dan kunnen interventies daarop worden ontwikkeld.

Stippel-Brigade10jr SDQ bij VO scholieren.pdf
De SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) vragenlijst wordt op veel middelbare scholen gebruikt om emotionele en gedragsproblemen onder jongeren in kaart te brengen. In ditonderzoek worden de uitslagen van deze SDQ vragenlijsten over een periode van 10 jaar in
kaart gebracht met als doel om trends over de jaren te signaleren. Meer inzicht in welke trends
er zijn in emotionele en gedragsproblemen onder jongeren, en wat daarbij de veroorzakende
factoren zijn maakt dat zowel hulpverlening als preventieve beleidsbeslissingen daarop kunnen
worden aangepast.

Benieuwd naar de overige onderwerpen? Kijk op de website van het NCJ