Home > De Jeugdarts > Oekraïense vluchtelingen

De Handreiking Intake jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor statushouderskinderen uit 2017 is een aanvulling op de reguliere werkwijze, kennis en vaardigheden van de JGZ-professional. De handreiking biedt goede ondersteuning aan JGZ-professionals die te maken hebben met de zorg voor de huidige vluchtelingenstroom. Mensen uit Oekraïne kunnen voorlopig visumvrij verblijven en vallen voor opvang en begeleiding onder de gemeente. Zij kunnen echter ook asiel aanvragen en vallen dan onder de zorg van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Nederland verwacht binnenkort ook vluchtelingen uit Rusland, zij moeten wel asiel aanvragen.

Medio maart heeft de werkgroep Vluchtelingen van de AJN samen met V&VN jeugd Maatschappij en Gezondheid een oplegger gemaakt van de bovengenoemde handreiking met betrekking tot de Oekraïense situatie die je als JGZ professional kan gebruiken.
Deze oplegger geeft ook voor collega professionals en organisaties een beeld van welke zaken de JGZ kan betekenen voor deze gezinnen en hoe we elkaar hier kunnen vinden en ondersteunen.

JGZ intake formulier: Begin april is hard gewerkt aan een Oekraïense/Nederlandse vragenlijst ter ondersteuning van de intake JGZ bij de Oekraïense gezinnen. De manier en inhoud is beoordeeld en aangepast door een Oekraïense moeder c.q. professional. De vragenlijst kan vooraf aan de ouders/jongeren verstrekt worden en dient vergezeld te gaan van een informatiefolder over de JGZ. In Oekraïne zijn zij niet bekend met onze vorm van publieke gezondheid voor jeugd.

Informatie folder JGZ 

Naar aanleiding van diverse verzoeken zijn er een tweetal documenten gemaakt waarin kort wordt beschreven wat de JGZ doet en kan doen voor Oekraïense gezinnen en kinderen. Een document is gericht op Professionals (hulpverleners bij opvang, huisartsen, kinderartsen en anderen) en het andere document is gericht aan ouders. Dit laatste document is beschikbaar in het Nederlands en in het Oekraïens.

220407 Beschrijving JGZ Oekraïne – voor professionals

220407 Beschrijving JGZ Oekraïne – voor ouders  NLse versie

220420 Beschrijving JGZ in Oekraïens – voor ouders. Oekraïense versie

Overige informatie

30 Maart is er een online informatie uitwisseling uur geweest, georganiseerd door de vakgroep jeugd van de V&VN en de AJN. Het document ‘oplegger handreiking intake JGZ statushouderskinderen’ is hier kort besproken en vragen en ervaringen zijn uitgewisseld. Aan de hand van deze sessie en aanvullende informatie wordt de oplegger ge-update. Hieronder nog enkele nuttige links die werden gedeeld.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met het secretariaat of de werkgroep vluchtelingen

 

Vergoeding zorgkosten
Oekraïense vluchtelingen krijgen een speciale status waarmee ze voorlopig in Nederland kunnen blijven. Hiermee hebben zij ook recht op zorg, inclusief jeugdgezondheidszorg. Vanaf 1 juli 2022 is er een regeling in het kader van de verzekering voor Oekraine (RMO vanuit DSW), en het is net als bij de asielzoekers is dit een speciale verzekering (Informatie voor zorgverleners over Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) | Publicatie | Rijksoverheid.nl).

Tolken en vergoeding

Er is een regeling voor het vergoeden van tolken door de overheid voor Oekraïne, Global talk voor huisartsen en Liveworks voor overig zorgverleners was. Voor instructie zie Werkwijze Overige Basiszorg Oekraïense Ontheemden. Daarnaast is er ook een beslisboom kwaliteitsnorm tolken gebruik Beslisboom Kwaliteitsnorm tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg.

Geboortezorg voor zwangere

Vanuit het College Perinatale Zorg (CPZ) is er een folder gemaakt in het Nederlands en Oekraïens over zwangerschaps en geboortezorg in Nederland. Folder geboortezorg Oekraïens – Nederlands CPZ 14 juni 2022

Gezondheidsrisico’s, infosheet Pharos
Feiten en cijfers over Oekraïense vluchtelingen, de meest voorkomende gezondheidsrisico’s en informatie over vaccinaties, tolken en meer, vind je in deze Infosheet van Pharos

Nederlands zorgsysteem uitleg algemeen

Tot slot zijn er filmpjes van de VRR die uitleg geven over het zorgsysteem in Nederland in het Oekraïens  Voorlichtingsvideo’s in het Oekraïens ‘Hoe werkt de zorg in Nederland’ – Nieuwsbrief #4 (email-provider.nl)