Home > De Jeugdarts > Hoe word je jeugdarts

De introductiecursus 0 tot 19 jaar

Startende artsen  in de Jeugdgezondheidszorg kunnen de introductiecursus 0 tot 19 jaar volgen. De cursus bestaat uit 6 dagen cursorisch onderwijs. In het onderwijs komen beide werkvelden (0 tot 4 en 4 tot 19 aan bod). Sinds januari 2019 is dit niet meer verplicht.
Daarnaast wordt de arts in de praktijk begeleid door een ervaren collega. Als de introductiecursus al is gevolgd voor de aanvang van de profielopleiding tot jeugdarts kan een vrijstelling worden verkregen. Voor meer informatie over de introductiecursus
Inschrijven voor de introductiecursus gaat via de NSPOH.
De cursuslocaties: Amsterdam, Utrecht en Meppel/Zwolle

Profielopleiding JGZ (1e fase)

Een voltooide profielopleiding JGZ is het standaard niveau voor jeugdartsen die werkzaam zijn in de dagelijkse praktijk van de JGZ. Artsen volgen hiervoor de eerste fase van de opleiding tot arts  Maatschappij en Gezondheid (M&G), profiel JGZ. Deze tweejarige opleiding, bij voltijdse aanstelling, wordt in Nederland op meerdere plaatsen aangeboden door twee opleidingsinstituten: TNO en de NSPOH.

Sollicitatieprocedure opleiding arts Maatschappij & Gezondheid

De sollicitatieprocedure voor de opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid (M&G) is met ingang van 1 augustus 2018 gestart. Geïnteresseerde basisartsen kunnen tot en met 14 september via de website www.artsmg.nl solliciteren op een opleidingsplaats bij de profielopleidingen jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts medische milieukunde en forensisch arts of de hierbij horende tweede fase van de opleiding.

Obesitas, kindermishandeling, antibioticaresistentie, Q-koorts of de gevolgen van kunstgraskorrels op de gezondheid van mensen. Onderwerpen waar artsen Maatschappij en Gezondheid zich mee bezighouden zijn veelzijdig en altijd relevant. Daarbij richten ze zich de ene keer op een specifiek onderwerp of een bepaalde groep mensen. Maar uiteindelijk zetten zij zich altijd in voor de gezondheid van de hele bevolking.

Landelijk werkgeverschap
Omdat de instroom van artsen in de opleiding onvoldoende is om de behoefte aan opgeleide artsen in het werkveld te vervullen, heeft het ministerie van VWS een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Eén daarvan is dat de arts in opleiding tot specialist (aios) M&G vanaf 1 januari 2019 in dienst komt van één werkgever, de SBOH. Dit landelijk werkgeverschap is al gebruikelijk bij een groot aantal medisch specialismen, zoals de huisartsengeneeskunde en ouderengeneeskunde. Vanaf 2019 is het landelijk werkgeverschap ook van kracht voor de profielopleidingen jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, arts medische milieukunde en forensisch arts, en de hierbij horende tweede fase.

Bruggen bouwen
Een andere vernieuwing is dat de opleiding tot arts M&G wordt aangepast. Grootste verandering is dat aios meer ruimte krijgen om bruggen te bouwen. Niet alleen tussen de klinische zorg en de sociale geneeskunde, maar ook tussen het sociale domein en de publieke gezondheidszorg, en tussen de verschillende profielen M&G. Er is daarnaast veel aandacht voor academisering binnen het vakgebied. Concreet betekent de vernieuwing van het curriculum dat er meer (klinische) stages en keuzestages in de opleiding worden ingebouwd. Zo zorgen we voor verbreding van het vakgebied en leiden we artsen op voor de toekomst.

Eendrachtige samenwerking
Het verandertraject is in eendrachtige samenwerking opgepakt door de opleidingsinstituten (NSPOH en TNO), KAMG, GGD GHOR Nederland, ActiZ en LOSGIO, onder aansturing van het ministerie van VWS. Ook de opleidingsinstellingen zijn enthousiast, wat blijkt uit de hoeveelheid opleidingsplekken die zij beschikbaar stellen. Om (aankomende) aios te informeren over de veranderingen én om hen te informeren en inspireren, heeft Stichting SOGEON de website www.artsmg.nl gelanceerd. De site biedt actuele informatie over de opleiding tot arts M&G, antwoorden op veelgestelde vragen en ervaringsverhalen van aios en (profiel)artsen Maatschappij & Gezondheid. Ook kunnen artsen via de website solliciteren naar een opleidingsplaats tot arts M&G.

de NSPOH.

Opleiding maatschappij & gezondheid 2019:
de veranderingen en veelgestelde vragen

KLIK HIER voor de update.

De opleiding

Tijdens de opleiding wordt toegewerkt naar het competentieprofiel van de jeugdarts volgens het CANMEDS-model. Basisartsen worden uitgerust om het BasisPreventieAanbod (BPA) zelfstandig uit te kunnen voeren in de praktijk. De opleiding is duaal van opzet en bestaat uit een theoretisch deel (grotendeels in de vorm van cursorisch onderwijs) en een praktijkgericht deel. De inhoud van de profielopleiding is landelijk vastgesteld door het CSG (College Sociale Geneeskunde). Het cursorisch onderwijs wordt gegeven door ervaren docenten met kennis van het werkveld JGZ.De praktijkopleiding is competentiegericht leren. Iedere AIOS geeft zijn eigen opleiding vorm door in een Persoonlijk Opleidingsplan die competenties op te nemen waar tijdens de opleiding aan gewerkt wordt. De kritische beroepsactiviteiten (KBA) vormen de kern van het beroep van de jeugdarts. De jeugdarts die alle KBA’s zelfstandig kan uitvoeren heeft het eindniveau van de opleiding bereikt. Dit doel wordt bereikt door het uitwerken van praktijkopdrachten, lopen van stages en volgen van keuzeonderwijs.

Praktijkopdrachten kunnen eventueel worden gedaan binnen de AJN, overleg met je praktijkopleider en neem vervolgens contact op met secretariaat@ajnjeugdartsen.nl.

Naar begin pagina

Registratie

Bij aanvang van de opleiding dient de aios zich in te schrijven in het opleidingsregister van de (RGS). Hier zijn kosten aan verbonden. Succesvolle afronding van de 1e fase leidt tot registratie bij de RGS als jeugdarts-KNMG. Ook hieraan zijn kosten verbonden. De huidige regelgeving is te vinden op de website van de KNMG.

Regeling specialismen en profielen geneeskunst

Per 1 januari 2013 is een geheel herziene versie van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van de KNMG in werking getreden. Vanaf deze datum heeft de KNMG één uitvoerend orgaan voor de opleiding en registratie van specialisten en profielartsen: de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten(RGS).  knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-Registratie

Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding (LOSGIO)

Tijdens de opleiding, en in het werk, als AIOS heb je contact met een uiteenlopend aantal professionals; van je instituutsopleider, manager, mede-AIOS tot kinderartsen. Dat contact en de combinatie van verschillende opdrachten/taken kan vragen, of ideeën tot verbetering, oproepen. Het Landelijke Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding (LOSGIO) is in het leven geroepen om op te komen voor de AIOS en vragen/ideeën te signaleren. Het LOSGIO vertegenwoordigt alle artsen in opleiding tot sociaal geneeskundige (arts Maatschappij & gezondheid, waaronder jeugdartsen, bedrijfsarts of verzekeringsarts). Wij bestaan volledig uit AIOS en laten onze stem horen door deel te nemen aan onderwijscommissies van wetenschappelijke verenigingen en opleidingsinstituten.

Wil je jouw frisse blik en enthousiasme met andere AIOS delen? Meedenken over de opleiding? Heb je een probleem of een goed idee? Of gewoon andere AIOS leren kennen? Het LOSGIO is laagdrempelig en meedoen kan altijd! Geïnteresseerden gaan naar www.losgio.nl