Covid-19 / Corona

Het coronavirus (COVID-19)  en de maatregelen die wereldwijd werden genomen, hadden een grote impact op onze samenleving en ons gedrag. Het OMT (Outbreak Management Team) adviseerde in februari 2023 om de specifieke maatregelen voor  COVID-19 te stoppen en voortaan generieke maatregelen toe te passen voor respiratoire infecties (zie hieronder). De AJN geeft geen specifieke adviezen voor corona. Dit betekent niet dat het virus niet meer bestaat en dat er nog vele mensen zijn met (langdurige) klachten.  

Beslisboom

Tijdens de pandemie heeft het AJN o.a. samen met BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) beslisbomen gemaakt over de schoolgang van kinderen. De beslisboom was een vragenschema waarmee bepaald kont worden of een kind naar de kinderopvang (en eventueel de basisschool) kan. Dit was onderdeel van het landelijke JGZ Corona adviesteam. Het adviesteam bestaande uit AJN, GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, V&VN jeugd en het NCJ werd in maart 2022 opgeheven. De AJN blijft zich inzetten voor de gezondheid van kinderen. 

Generieke adviezen over luchtweginfecties

Gezien de huidige epidemiologische situatie adviseert het OMT om maatregelen tegen COVID-19 zoveel mogelijk gelijk te stellen aan de generieke maatregelen ter preventie van andere luchtweginfecties. Het is belangrijk dat iemand met klachten die passen bij een luchtweginfectie zich realiseert dat zij/hij mogelijk besmettelijk is en dat er personen zijn die ernstig ziek kunnen worden van luchtwegvirussen. De essentie van de adviezen bij luchtweginfecties, waaronder bij COVID-19, is als volgt:

Heb je klachten die passen bij een luchtweginfectie zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus (met of zonder koorts)?

  1. Blijf dan thuis als je ziek bent.
  2. Overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken.
  3. Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is, draag dan een mond-neusmasker (bij voorkeur type IIR).
  4. Hoest en nies in je elleboog en was vaak en goed je handen met water en zeep, ook als je geen klachten hebt.
  5. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

Adviezen voor zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers dienen altijd de algemene infectiepreventie maatregelen te volgen:

  • toepassen van handhygiëne;
  • hoesten en niezen in de elleboog;
  • papieren zakdoekjes gebruiken.

Zorgmedewerkers die klachten van een luchtweginfectie hebben, dragen tijdens hun werk een mondneusmasker (ten minste een chirurgisch mondneusmasker type II) om besmetting van patiënten en collega’s te voorkomen. Daarnaast volgen de medewerkers de hygiënerichtlijnen voor hun beroepsgroep en specifieke beroepsmatige handelingen.

Conform het sectorplan Lange termijn strategie JGZ en COVID-19 (d.d. 27-09-2022) is fase 1 en mogelijk fase 2 van kracht.