Home > De Jeugdarts > Covid-19 / Corona

Update 14 maart 2023

Afschaling COVID-19-specifieke adviezen voor de JGZ
14 maart 2023

Vervallen test- en isolatieadviezen COVID-19

Het 146e OMT heeft in februari 2023 geadviseerd om de specifieke maatregelen met betrekking tot COVID-19 te stoppen en voortaan generieke maatregelen toe te passen voor respiratoire infecties. GGD-testlocaties zullen daarom worden afgebouwd. Uiteraard kunnen mensen zelf besluiten een zelftest te doen. 

Generieke adviezen ten aanzien van luchtweginfecties
Gezien de huidige epidemiologische situatie adviseert het OMT om maatregelen tegen COVID-19 zoveel mogelijk gelijk te stellen aan de generieke maatregelen ter preventie van andere luchtweginfecties. Het is belangrijk dat iemand met klachten die passen bij een luchtweginfectie zich realiseert dat zij/hij mogelijk besmettelijk is en dat er personen zijn die ernstig ziek kunnen worden van luchtwegvirussen. De essentie van de adviezen bij luchtweginfecties, waaronder bij COVID-19, is als volgt:

Heb je klachten die passen bij een luchtweginfectie zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus (met of zonder koorts)?

 1. Blijf dan thuis als je ziek bent.
 2. Overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken.
 3. Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is, draag dan een mond-neusmasker (bij voorkeur type IIR).
 4. Hoest en nies in je elleboog en was vaak en goed je handen met water en zeep, ook als je geen klachten hebt.
 5. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

Adviezen voor zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers dienen altijd de algemene infectiepreventie maatregelen te volgen:

 • toepassen van handhygiëne;
 • hoesten en niezen in de elleboog;
 • papieren zakdoekjes gebruiken. 

Zorgmedewerkers die klachten van een luchtweginfectie hebben, dragen tijdens hun werk een mondneusmasker (ten minste een chirurgisch mondneusmasker type II) om besmetting van patiënten en collega’s te voorkomen.

Daarnaast volgen de medewerkers de hygiënerichtlijnen voor hun beroepsgroep en specifieke beroepsmatige handelingen.

Conform het sectorplan Lange termijn strategie en Covid-19 (d.d. 27-09-2022) is fase 1 en mogelijk fase 2 van kracht.


Namens het voormalig landelijk adviesteam JGZ Corona –
ActiZ Jeugd, GGD GHOR Nederland, AJN, V&VN jeugd en NCJ

 

Met de update van 14 maart komt ook de laatste beslisboom te vervallen. 

Update 12 december 2022

Beslisboom alle leeftijden – BOinK AJN RIVM_ 12122022

Update 7 juli 2022

Beslisboom alle leeftijden (correctie op 0-3 jarigen) 

Beslisboom alle leeftijden – BOinK AJN RIVM_070722

Update 26 april 2022

Beslisboom alle leeftijden – BOinK AJN RIVM_26042022 (1)

Update 25 februari 2022

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_ 250222 (1)

Beslisboom 12 jaar plus uit of thuis – BOinK_AJN_RIVM_250222

Update 31 januari 2022

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_310122 

Beslisboom 12 jaar plus uit of thuis – BOinK_AJN_RIVM_310122

Update 24 december 2021

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_241221

Beslisboom 12 jaar plus uit of thuis – BOinK_AJN_RIVM_241221

Update 14 december 2021

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_141221

Beslisboom 12 jaar plus uit of thuis – BOinK_AJN_RIVM_141221

Update 2 december 2021

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_021221

Update 23 november 2021

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_221121

Beslisboom 12 jaar plus uit of thuis – BOinK_AJN_RIVM_231121

Update 18 oktober 2021

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8 BOinK-AJN-RIVM.
Engelstalige Beslisboom 0 jaar t/m groep 8 BOinK-AJN-RIVM

Update 23 september 2021 

Beslisboom 12 jaar plus uit of thuis – BOinK_AJN_RIVM_230921

Decision tree 12 plus – BOinK_AJN_RIVM_23092021

Update 20 september 2021

0 t/m groep 8

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_200921

Decision tree 0 year – group 8 – BOinK_AJN_RIVM_ 200921

Update 15 december
Landelijk beleid JGZ tijdens volledige lockdown

Update 16 november 
Herziene richtlijn mondneusmaskers

Updates 1 oktober
JGZ bij fases waakzaam, zorgelijk, ernstig
Landelijk beleid JGZ

(Test)beleid JGZ
Testbeleid en beleid na vakantie voor zorgpersoneel werkzaam buiten ziekenhuis (maatregelen gelden ook voor JGZ), klik hier.

De updates worden verzorgd door een landelijk adviesteam dat bestaat uit: ActiZ Jeugd (Angela Bransen), AJN  Jeugdartsen Nederland (Tinneke Beirens), GGD GHOR Nederland (Karin Boode), NCJ (Yvonne Vanneste en Elle Struijf) en V&VN (Jacqueline de Vries), College Perinatale Zorg-CPZ sluit deels ook aan (Marlies Buurman) Het team vergadert dagelijks om 9:00 en behandelt vragen en signalen uit het veld. 

Informatie JGZ-breed is eveneens te vinden op  de corona thema-pagina van het NCJ

Reageren: Vragen of opmerkingen of suggesties voor aanvullingen (voor het document) graag doorgeven aan: beleid@ajnjeugdartsen.nl

Up-to-date maatregelen / adviezen / cijfers

Algemeen

Voor JGZ-professionals

Vaccinaties
Kinderen, jongeren en zwangeren gaan door, ook in lijn met de dringende oproep van de WHO om problemen tijdens en na corona te voorkomen: KLIK HIER. / Nieuwsbericht 24 maart 2020 / WHO 

Verwijzingen naar tweede lijn en paramedische zorg

In verschillende regio’s (zoals met name Brabant) waar in ziekenhuizen enkel nog acute zorg wordt geleverd heeft dit gevolgen voor het kunnen verwijzen van kinderen/jongeren. Momenteel zijn we aan het uitzoeken of dit regio/ziekenhuis afhankelijk wordt aangepast of dat dit landelijk (tijdelijk) beleid is om sommige verwijzingen niet (nu) te accepteren. Wanneer we hier meer informatie over hebben zullen we dit communiceren. Wanneer je hier vragen over hebt, probeer in de regio uit te zoeken of er aanpassingen zijn. Graag horen we ook van jullie wat jullie ervaringen hiermee nu zijn.

Verwijzing heupdysplasie

Versoepeling BIG-regels
Minister bevestigt versoepeling BIG-regels voor zorgpersoneel (19 maart 2020). De maatregelen zijn met onmiddellijke ingang van kracht en gelden tot nader order. KLIK HIER

Uitstel Herregistratie
Vanwege de huidige noodsituatie heeft de minister besloten de herregistratie-verplichting voor alle artikel 3-beroepen net ingang van woensdag 18 maart uit te stellen tot nader order. Zo wordt voorkomen dat in deze situatie zorgverleners mogelijk worden doorgehaald en daarmee de bevoegdheid om hun beroep uit te oefenen verliezen. In dit bericht vind je informatie over wat dit mogelijk voor jou betekent.

Meer info voor jeugdartsen
E-learning NSPOH over COVID-19 Corona voor mensen die worden ingezet bij bestrijding.
– Jeugdartsen worden gerekend tot het zorgpersoneel dus de hierbij beschreven maatregelen gelden ook voor professionals jeugdartsen. zie ook HIER (RIVM) Daarnaast dien je rekening te houden met de verdere afspraken binnen je eigen organisatie.
– Hou rekening met de eventueel additionele maatregelen die je werkgever voorschrijft.
– KNMG adviseert bijeenkomsten met artsen tot minimum te beperken dan wel zo veel mogelijk telefonisch te laten plaatsvinden. ZIE HIER.

YouTube video Corona Bron: WHO-China Joint Mission on COVID-19

Corona en doelgroepen
tips voor ouders: KLIK HIER hoe om te gaan met coronavirus
– Meer COVID-19: corona en zwangerschap / corona en kinderen.
– Uitleg voor mensen die laaggeletterd zijn: KLIK HIER voor de brochure, met dank aan Zorgaanbieder Koraal.
Corona Informatiekaart Pharos
– Uitleg in andere talen. KLIK HIER voor de link naar de Pharos-site. Met bovenin de optie voor andere talen.
– Uitleg voor kinderen met autisme: KLIK HIER
– Voor ouders, kinderen, professionals: KLIK HIER, info NJi
– Tips voor thuis werken: https://proparents.nl/thuiswerk/

Vragen over het coronavirus

 • Voor wie (anoniem) online wil chatten, mailen of bellen: www.mindkorrelatie.nl
 • Voor vragen en richtlijnen over het coronavirus, Rijksoverheid: 0800 1351.
 • Voor (praktische) hulpvragen Rode Kruis Hulplijn: (070) 445 58 88.
 • Voor ouderen met vragen ‘hart onder de riem’ Anbo: (0348) 46 66 66.
 • Voor jongeren met vragen GGD www.jouwggd.nl (chatfunctie voor jongeren).
 • Voor een luisterend oor, De Luisterlijn: 0900 0767  (24/7).