Home > De Jeugdarts

Opleiding & vernieuwing

De introductiecursus 0 tot 19 jaar Profielopleiding JGZ (1e fase) Medische vervolgopleiding Maatschappij en Gezondheid (2e fase) De opleiding Registratie Regeling specialismen en profielen geneeskunst Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding (LOSGIO) Interesse in de JGZ? Artsen die kennis willen...

Wat doet de jeugdarts

Met het document TAAKDIFFERENTIATIE JEUGDARTS geeft de AJN, de wetenschappelijke vereniging voor jeugdartsen Nederland, het werkveld van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) handvatten bij een adequate invulling van de taken voor de verschillend opgeleide jeugdartsen. Artsen die niet in de jeugdgezondheidszorg...

E-learning, zelfstudie

E-Learning en andere zelfstudiemogelijkheden De AJN plaatst (geaccrediteerde) nascholingen die ons aangeboden worden, het zijn dus geen nascholingen die speciaal door ons aanbevolen worden. We streven niet naar volledigheid en realiseren ons dat er nascholingen ontbreken. JGZ academie De...

Covid-19 / Corona

Update 24 september Beslisboom 12+ voortgezet onderwijs (vo) Update 22 september Beslisboom verkouden kind 0 jaar t_m groep 8 – BOinK_AJN_RIVM_ 220920 Decision tree nasal cold child age 0-final grade primary – BOinK_AJN_ 2209202 Zorgen om jeugd: brief aan...