Home > De Jeugdarts

Opleiding & vernieuwing

De introductiecursus 0 tot 18 jaar Profielopleiding JGZ (1e fase) Medische vervolgopleiding Maatschappij en Gezondheid (2e fase) De opleiding Registratie Regeling specialismen en profielen geneeskunst Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding (LOSGIO) Interesse in de JGZ? De jeugdarts ziet alle...

Wat doet de jeugdarts

Met het document Taken van de jeugdarts in de JGZ 2021  geeft de AJN, de wetenschappelijke vereniging voor jeugdartsen Nederland, het werkveld van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) handvatten bij een adequate invulling van de taken voor de verschillend opgeleide jeugdartsen. Artsen...

E-learning, zelfstudie

E-Learning en andere zelfstudiemogelijkheden De AJN plaatst (geaccrediteerde) nascholingen die ons aangeboden worden, het zijn dus geen nascholingen die speciaal door ons aanbevolen worden. We streven niet naar volledigheid en realiseren ons dat er nascholingen ontbreken. JGZ academie De...

Covid-19 / Corona

Update 14 maart 2023 Afschaling COVID-19-specifieke adviezen voor de JGZ 14 maart 2023 Vervallen test- en isolatieadviezen COVID-19 Het 146e OMT heeft in februari 2023 geadviseerd om de specifieke maatregelen met betrekking tot COVID-19 te stoppen en voortaan generieke...

Oekraïense vluchtelingen

De Handreiking Intake jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor statushouderskinderen uit 2017 is een aanvulling op de reguliere werkwijze, kennis en vaardigheden van de JGZ-professional. De handreiking biedt goede ondersteuning aan JGZ-professionals die te maken hebben met de zorg voor de huidige...