De Gezondheidsraad adviseert om baby’s tegen het RS-virus te vaccineren

AJN Jeugdartsen

De AJN vindt het goed nieuws dat de Gezondheidsraad adviseert om de vaccinatie tegen het RS-virus voor zuigelingen op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Deze vaccinatie beschermt zuigelingen tijdens hun eerste kwetsbare maanden tegen ernstige ziekte door het RS-virus en voorkomt ziekenhuisopnames. Het advies van de gezondheidsraad is hier te vinden.

Elk jaar belanden in Nederland ongeveer 2000 kinderen in het ziekenhuis, van wie 150 tot 200 baby’s op de intensive care.

AJN Jeugdartsen Nederland pleit ervoor ouders de mogelijkheid te geven om hun kinderen te vaccineren tegen het RS virus en hier een geïnformeerde keuze in te maken.

Het vaccin is nu nog niet beschikbaar in Nederland. De staatssecretaris van VWS zal hierover nog een besluit moeten nemen. Dit besluit zal naar alle waarschijnlijkheid worden doorgeschoven naar een nog te formeren kabinet, omdat op dit moment geen financiële middelen voor invoering beschikbaar zijn. Zie ook de kamerbrief.