COVID-19-vaccinatie voor kinderen van 6 maanden t/m 4 jaar

AJN Jeugdartsen

Vanaf 16 januari 2023 is COVID-19 vaccinatie beschikbaar voor kinderen van 6 maanden t/m 4 jaar met een ernstige onderliggende aandoening. Deze kinderen hebben een hoger risico op ernstig beloop van COVID-19 dan hun leeftijdsgenoten. Het betreft bijvoorbeeld kinderen met een ernstige hart- of longaandoening of een afweerstoornis. Zij worden door de kinderarts uitgenodigd voor de vaccinatie, de vaccinatie wordt gegeven door de GGD.

Uitvoering vaccinaties

Ouders ontvangen vanaf 12 januari 2023 een uitnodiging van de kinderarts. Vanaf 16 januari worden de eerste prikken tegen corona gezet met de kinderdosering van BioNTech/Pfizer. Het vaccinatieschema bestaat uit 3 doses van 3 microgram.

Op individueel niveau is maatwerk voor kinderen in deze leeftijdsgroep mogelijk. Bij uitzonderlijke gevallen kan de huisarts of jeugdarts contact opnemen met de regionale GGD. In gezamenlijk overleg wordt bepaald of een kind zonder uitnodiging van de kinderarts wordt doorverwezen naar de GGD voor vaccinatie.

Als er vragen zijn over het proces en inhoud kan het ook zijn dat lokaal voor gekozen is om contact op te (laten) nemen met (eindverantwoordelijk) arts van de covid-19 vaccinaties van de GGD en of medisch-coördinator.

Meer informatie? Vaccinatie voor kinderen 0.5 tot en met 4 jaar met een hoog medisch risico | RIVM