Complexe scheiding gaat vaak gepaard met huiselijk geweld

AJN Jeugdartsen

Geschat wordt dat 15 tot 20 procent van de echtscheidingen, waar kinderen bij betrokken zijn, uiterst moeizaam en ernstig verloopt. Er zijn voortdurende ruzies, beschuldigingen, manipulaties en soms zelfs jarenlange juridische geschillen. Bij ongeveer de helft van deze complexe scheidingen is ook sprake van huiselijk geweld. Jaarlijks maken duizenden kinderen dergelijke complexe scheidingen van hun ouders mee. Wanneer je als professional betrokken bent bij een complexe scheiding is een zorgvuldige aanpak, gericht op het herkennen van huiselijk geweld, van belang om kinderen en betrokkenen te beschermen.

 • Complex scheiden treft 15-20% van echtscheidingen, vooral met kinderen, met voortdurende conflicten en juridische strijd.
 • Kinderen ervaren ernstige gevolgen, zoals langdurige stress en relatieproblemen met ouders.
 • Ongeveer 50% van deze complexe scheidingen gaat gepaard met huiselijk geweld.
 • De wet ‘Bevordering Voortgezet Ouderschap en Zorgvuldige Scheiding’ werd ingevoerd om ouders te stimuleren samen te werken na scheiding.
 • Deze verplichte samenwerking is echter niet altijd in het belang van het kind of het slachtoffer van huiselijk geweld.
 • Mythes rondom huiselijk geweld bemoeilijken een zorgvuldige aanpak.
 • Screening op partnergeweld is noodzakelijk om kinderen en betrokkenen te beschermen.

Misverstanden bij een echtscheiding en (ex-)partnergeweld

Rondom huiselijk geweld en complexe echtscheidingen leven hardnekkige mythes. Deze mythes staan soms een zorgvuldige aanpak, waarbij de bescherming van kinderen en slachtoffers van huiselijk geweld centraal staat, in de weg.

 • scheiding stopt huiselijk geweld
 • partnergeweld is altijd fysiek
 • ouders hebben evenveel macht en zijn gelijkwaardig aan elkaar
 • mediation helpt bij een complexe scheiding

Meer informatie: Movisie