Wetenschappelijke commissie

De wetenschappelijke commissie ondersteunt de jeugdarts bij:

  • het doen van wetenschappelijk onderzoek,
  • het zichtbaar maken van de resultaten van onderzoek van belang voor de JGZ,
  • het meedenken over onderwerpen voor onderzoek en heeft een vraagbaakfunctie voor onderzoekers op het gebied van de jeugdgezondheidszorg

Missie

Jeugdgezondheidszorg en andere werkvelden van de jeugdarts op een wetenschappelijk hoger niveau brengen door de jeugdarts ondersteuning te bieden.

Doelen

Voor de komende 5 jaar (2022-2027) zijn dit onze doelstellingen:

  • We continueren de promovendikring (NCJ promovendikring – NCJ)
  • We bieden aan jeugdartsen die onderzoek doen de gelegenheid om hun resultaten te delen en zijn beschikbaar voor vragen met betrekking tot hun onderzoek.
  • We adviseren het AJN bestuur bij wetenschappelijke congressen of AJN-dagen.
  • We stimuleren het geven van mondelinge presentaties en van posterpresentaties of pitches door onderzoekers op de wetenschappelijke vergadering (AJN dag).
  • We stimuleren het zichtbaar maken van onderzoeksresultaten door publicatie in Tijdschrift JGZ of in de JA! of door het schrijven van nieuwsberichten door de Stippel-Brigade of blogs op sociale media.
  • We wijzen jeugdartsen op de mogelijkheid lid te worden van de Stippel-Brigade en JGZ Wetenschapsatelier

Contact: wetcie@ajnjeugdartsen.nl

Samenstelling van de commissie

vacature voorzitter
Margreet Harskamp-van Ginkel lid
Jesse Rijks lid
Yvonne Vanneste afvaardiging vanuit het NCJ
Tinneke Beirens afvaardiging vanuit bestuur AJN