AJN-dag commissie

Opdracht en doelstelling
Deze commissie organiseert jaarlijks twee wetenschappelijke vergaderingen voor jeugdartsen. De AJN-dagen – in maart en november – zijn in aansluiting op de algemene ledenvergadering. In juni is er altijd een gezamenlijke dag met de kinderartsen (NVK).

Met de wetenschappelijke dagen beoogt de AJN de competenties van de leden te versterken en een bijdrage te leveren aan de inhoudelijke onderbouwing en professionalisering van het vakgebied. De onderwerpen zijn actueel en relevant. Suggesties van het bestuur en de leden voor onderwerpen en sprekers zijn van altijd harte welkom via: mail

De commissie vraagt altijd accreditatie aan bij het ABSG. Leden kunnen de voordrachten van de AJN-dag binnen twee weken terugvinden op het besloten gedeelte van deze website (Mijn AJN). De commissie evalueert alle AJN-dagen en deelt de resultaten met de sprekers. De commissie probeert ook zoveel mogelijk rekening te houden met opmerkingen van de bezoekers, zowel wat betreft inhoud als organisatie.

Data AJN-dagen 2024: vrijdag 15 november
Data AJN-dagen 2025: vrijdag 11 april en vrijdag 14 november

Samenstelling van de commissie in 2024

Lineke Dogger, Lidewij Warris, Michèle Haagmans.
Ondersteuning vanuit het bedrijfsbureau door Yvonne de Vette en Tinneke Beirens.

Interesse om mee te doen? wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Zie werving lid AJN-dag cie