Accreditatie Commissie

Opdracht

Accrediteren van bij- en nascholingen, die ter accreditatie aangeboden worden aan het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (ABSG), met name voor de doelgroep Jeugdgezondheidszorg.

Belangrijkste bezigheden

  • wij accrediteren circa 350 bij- en nascholingen per jaar
  • ongeveer drie keer jaar hebben wij overleg met onze collega’s van de KAMG, de NVAB en de NVVG. Daar worden onder meer knelpunten besproken en algemene afspraken gemaakt
  • J. Vernooij / Y. Netten zit tevens als afgevaardigde in het Accreditatie Overleg van de KNMG. Daar worden besluiten genomen over richtlijnen rond de accreditatie van bij- en nascholingen, die gelden voor het cluster medisch specialisten, het cluster huisartsgeneeskunde en het cluster Sociale Geneeskunde.

Speerpunt

  • De invoering van een accreditatie ondersteunend ICT-systeem.

Samenstelling van de commissie

Inge Tissen accrediteur / lid
Gea Vrieze accrediteur / lid
Vacature accrediteur / lid

Wij zijn op zoek naar een nieuwe accrediteurs ivm het vertrek van Gea Vrieze en Wil Willems. Zie: Vacature accrediteur ABSG

Voor het aanvragen van accreditatie kun je terecht bij ABSG via PE-online.