Home > AJN > Commissies > Wetenschappelijke commissie

Uitgangspunt

Uitgangspunt bij de taakopdracht (2001), was dat de commissie de wetenschappelijke onderbouwing van de werkwijze en de instrumenten van de jeugdgezondheidszorg zo efficiënt en effectief mogelijk dient na te streven binnen het kader van de doelstellingen van de AJN i.o. De commissie hanteert de prioriteitenlijst van het onderzoek in de JGZ (onderdeel van de programmeringstudie).

Taakopdracht

De wetenschappelijke commissie van de AJN:

 1. Enthousiasmeert individuele artsen werkzaam in de JGZ tot het doen van wetenschappelijk onderzoek
 2. Bemiddelt ten aanzien van afstemming en optimaal gebruik van mensen en middelen
 3. Bemiddelt bij het zoeken naar een coach voor onderzoekers werkzaam in de jeugdgezondheidszorg
 4. Fungeert als vraagbaak voor individuele artsen werkzaam in de JGZ op het gebied van wetenschappelijk onderzoek
 5. Inventariseert deskundigheid onder artsen werkzaam in de JGZ
 6. Biedt gelegenheid om naar het werkveld terug te koppelen wat er gaande is op onderzoeksgebied in de JGZ, bijvoorbeeld via de website van de AJN
 7. Houdt jaarlijks tijdens een wetenschappelijke vergadering een “meet the experts” meeting: onderzoeksmarkt voor onderzoekers en experts d.m.v. posterpresentaties
 8. Adviseert over rapportage van onderzoek
 9. Stimuleert het (Engelstalig) publiceren
 10. Stimuleert profilering op Europees niveau van Nederlands onderzoek in de JGZ

Kernactiviteiten

Bijdragen aan wetenschappelijke bijeenkomsten, in nationaal en Europees verband.

 • Stimuleren van onderzoek, schrijven van artikelen, stimuleren van artsen werkzaam in jeugdgezondheidszorg tot het doen van promotieonderzoek.
 • Behoud van gebleken doelmatige preventieve activiteiten / vergroting van de opbrengsten van preventieve activiteiten.

Enkele recente ontwikkelingen zijn

 • Bijdragen aan Expert meeting Overgewicht
 • AJN wetenschappelijke vergadering over promoveren in de JGZ
 • Gezamenlijke bijeenkomsten met onderzoekers uit de jeugdgezondheidszorg Vlaanderen

Plan voor de toekomst

In de toekomst wil de Commissie haar kernactiviteiten voortzetten:

 • Bijdragen aan wetenschappelijke bijeenkomsten, in nationaal en Europees verband.
 • Stimuleren van onderzoek, schrijven van artikelen, stimuleren van artsen jeugdgezondheidszorg tot het doen van promotieonderzoek.
 • Behoud van gebleken doelmatige preventieve activiteiten / vergroting van de opbrengsten van preventieve activiteiten.

Contact: wetcie@ajnjeugdartsen.nl

Samenstelling van de commissie

Silvia van den Heijkant voorzitter
Babette Diepeveen lid
Marie-José Theunissen lid
Yvonne Vanneste afvaardiging NCJ
Tinneke Beirens afvaardiging vanuit bestuur AJN

 

Deel via: