Home > AJN > Commissies > Wetenschappelijke commissie

De wetenschappelijke commissie ondersteunt de jeugdarts bij:

 • het doen van wetenschappelijk onderzoek,
 • het zichtbaar maken van de resultaten van onderzoek van belang voor de JGZ,
 • het meedenken over onderwerpen voor onderzoek en heeft een vraagbaakfunctie voor onderzoekers op het gebied van de jeugdgezondheidszorg

Missie

Jeugdgezondheidszorg en andere werkvelden van de jeugdarts op een wetenschappelijk hoger niveau brengen door de jeugdarts ondersteuning te bieden.

Doelen

Voor de komende 5 jaar (2022-2027) zijn dit onze doelstellingen:

 • We plaatsen op de website filmpjes van enthousiaste onderzoekers.
 • We bieden een podium voor onderzoek wat gedaan is in de M+G opleiding.
 • We vergroten onze netwerkfunctie door op ons deel van de website (zie link) te verwijzen naar mogelijkheden voor subsidieaanvragen en bronnen voor samenwerking.
 • We continueren de promovendikring (zie link).
 • We bieden aan jeugdartsen die onderzoek doen de gelegenheid om hun resultaten te delen en bieden aan hen aan beschikbaar te zijn voor vragen met betrekking tot hun onderzoek vanuit het veld.
 • We adviseren het AJN bestuur bij wetenschappelijke congressen of AJN-dagen.
 • We stimuleren het geven van mondelinge presentaties en van posterpresentaties of pitches door onderzoekers op de wetenschappelijke vergadering (AJN dag).
 • We stimuleren het zichtbaar maken van onderzoeksresultaten door publicatie in Tijdschrift JGZ of in de JA! of door het schrijven van nieuwsberichten of blogs op sociale media

Contact: wetcie@ajnjeugdartsen.nl

Samenstelling van de commissie

vacature voorzitter
Margreet Harskamp-van Ginkel lid
Jesse Rijks lid
Yvonne Vanneste afvaardiging vanuit het NCJ
Tinneke Beirens afvaardiging vanuit bestuur AJN

 November 2022

Deel via: