Home > AJN > Commissies > Werkgroep Vluchtelingen

De AJN wil zich inzetten voor asielzoekerskinderen in opvanglocaties en kinderen van statushouders in de gemeenten.

Waarom?
Vluchtelingkinderen vormen een kwetsbare groep in onze samenleving. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) krijgt dagelijks met hen te maken en wil hen de zorg geven wat nodig is en waar ze recht op hebben.

Wat is het doel van de werkgroep?
De werkgroep richt zich op de JGZ aan vluchtelingkinderen (asielzoekerskinderen en kinderen van statushouders in de gemeenten) en op de randvoorwaarden voor het gezond opgroeien in de Nederlandse samenleving. De werkgroep probeert deze randvoorwaarden te verhelderen en te vertalen naar de JGZ praktijk . Daarnaast zoekt zij contact met JGZ professionals om ervaringen, knelpunten en kennis te delen. En zij probeert waar mogelijk samen op te trekken met relevante samenwerkingspartners en krachten te bundelen om de zorg te verbeteren. De werkgroep volgt actief het maatschappelijke debat rond vluchtelingenkinderen.

Wie zitten er in de werkgroep?
De werkgroep bestaat uit: Marianne Begemann,  Rianne Paalman, Bernice Samson, Hannie de Vries, Netty Bos-Veneman  en Petra de Jong (voorzitter). Vanuit het bestuur AJN is Tinneke Beirens betrokken.

Hoe kom ik in contact met de werkgroep?
Er is een speciaal e-mailadres om ervaringen, knelpunten en suggesties met betrekking tot vluchtelingkinderen te melden aan de werkgroep: vluchtelingen@ajnjeugdartsen.nl 

Deel via: