Home > AJN > Commissies > Werkgroep Vluchtelingen

De AJN wil zich inzetten voor asielzoekerskinderen in opvanglocaties en kinderen van statushouders in de gemeenten.

Aanleiding
Vluchtelingkinderen vormen een kwetsbare groep in onze samenleving. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) krijgt dagelijks met hen te maken en wil hen de zorg geven wat nodig is en waar ze recht op hebben.

Doel van de werkgroep
De werkgroep Vluchtelingen AJN richt zich op de JGZ aan vluchtelingkinderen (asielzoekerskinderen en kinderen van statushouders in de gemeenten) en op de randvoorwaarden voor het gezond opgroeien in de Nederlandse samenleving. De werkgroep probeert deze randvoorwaarden te verhelderen en te vertalen naar de JGZ praktijk . Daarnaast zoekt zij contact met JGZ professionals om ervaringen, knelpunten en kennis te delen. En zij probeert waar mogelijk samen op te trekken met relevante samenwerkingspartners en krachten te bundelen om de zorg te verbeteren. De werkgroep volgt actief het maatschappelijke debat rond vluchtelingenkinderen.

Werkgroep
De werkgroep bestaat uit: Rianne Paalman (voorzitter), Bernice Samson, Hannie de Vries, Wendy Schoofs, Brechtje Smulders, Salem Zeggay, Marjolein van der Kuil, Muriel Schreuder. Vanuit het bestuur AJN is Petra de Jong betrokken.

Contact met de werkgroep
Er is een speciaal e-mailadres om ervaringen, knelpunten en suggesties met betrekking tot vluchtelingkinderen te melden aan de werkgroep: vluchtelingen@ajnjeugdartsen.nl 

Bekijk waar de werkgroep Vluchtelingen AJN o.a. bij betrokken is geweest

Oekraïense Vluchtelingen AJN

Standpunt minderjarige vluchtelingen AJN

AJN Nieuws Kansrijke Start en Infosheet financiering JGZ minderjarige vreemdelingen

Quickscan Noodsituatie op noodopvangloacties – Werkgroep Kind in azc

Brief aan staatssecretaris Justitie en Veiligheid m.b.t. schadelijke verplaatsingen asielkinderen: Eén-asielopvanglocatie-JGZ-en-Onderwijs-21032023-

Signaalbrief Zorgketenpartners voor gevluchte zwangeren en kinderen in Nederland 220623

NOS Radio 1 Journaal Noodkreet zorgverleners: zorg voor kinderen en zwangeren in azc’s moet beter

 

 

Deel via: