Home > AJN > Commissies > Werkgroep Vluchtelingen

De AJN zet zich in voor vluchtelingkinderen en heeft een werkgroep vluchtelingkinderen opgericht.

Waarom?
Vluchtelingkinderen vormen een kwetsbare groep in onze samenleving. De Jeugdgezondheidszorg krijgt dagelijks met hen te maken en wil hen de aandacht en zorg geven waar ze recht op hebben. Maar lang niet altijd is beschikbaar wat daar voor nodig is. Ook is niet altijd duidelijk wat onze ketenpartners doen voor deze jeugdigen en vindt iedereen steeds opnieuw het wiel uit.

Wat is het doel van de werkgroep?
De werkgroep richt zich op vluchtelingkinderen/nieuwkomers/statushouders in de gemeenten. De werkgroep inventraiseert in eerste instantie bij AJN-leden knelpunten en behoeften ten aanzien van deze groep jeugdigen. Ook wil de werkgroep duidelijk maken aan ketenpartners wat de jeugdarts/JGZ kan betekenen voor deze jeugdigen. Verder zoekt de werkgroep actief  contact met ketenpartners als NVK, V&VN,NCJ, Actiz en GGDGHOR om waar mogelijk samen op te trekken en krachten te bundelen.

Wie zitten er in de werkgroep?
De werkgroep bestaat uit: Hannie de Vries, Marianne Begemann,  Petra de Jong, Rianne Paalman, Bernice Samson ( voorzitter), Marjolein van der Laan (bestuur AJN).

Hoe kom ik in contact met de werkgroep?
We hebben een speciaal e-mailadres geopend voor AJN-leden om knelpunten, suggesties etc met betrekking vluchtelingkinderen te melden aan de werkgroep: vluchtelingen@ajnjeugdartsen.nl