Brief: Eén asielopvanglocatie JGZ en Onderwijs

Professionals uit de jeugdgezondheidszorg en het primair en voortgezet onderwijs, zien dagelijks de negatieve gevolgen van verplaatsingen van asielkinderen en doen een dringende oproep: 

Stop direct met verplaatsingen van kinderen binnen de reguliere asielopvang en geef grote urgentie aan een asielopvangbeleid met één opvanglocatie in de hele asielprocedure. 

Hierom schreven we een briefaar de staatssecretaris van Justitie en veiligheid:

Eén asielopvanglocatie JGZ en Onderwijs 21032023