Home > Opinie > Blog > Sta op voor e-medisch leiderschap! – Ulco Schuurmans

Momenteel zijn er voor onze aarde drie belangrijke ontwikkelingen die gewoon om een sterk leiderschap schreeuwen: 1. Het klimaat en milieu. 2. De globalisering. 3. De zeer snel gaande technologische vooruitgang.

Landen met leiders in het genre ‘We zien wel’ of ‘Onze eigen geweldige natie eerst’ gaan ongetwijfeld de boot missen. Nieuw innovatieve leiders en economieën grijpen nu hun kans voordat het straks te laat is.

Gewenst: e-leiders in de JGZ
Geldt dat nu ook voor het medisch leiderschap (met een korte ei) in de JGZ? Des te meer! Gezondheid, het voorkomen en bestrijden van ziekten, het omgaan met beperkingen en het verbeteren van het welbevinden bij de jeugd zijn topprioriteit.

Vreemd genoeg pakken momenteel nog te weinig jeugdartsen en -verpleegkundigen hun verantwoordelijkheid in deze. Maar: samenwerkingskansen in economische ecosystemen, ICT met Big Data, E-Health en andere technologische ontwikkelingen zijn er genoeg om mee te profileren.

Combineer de eigen professionaliteit met de nationale tot wereldwijde vraagstukken en ICT om de gezonde toekomst van -9 mnd tot 25 jaar veilig te stellen.

Waarom behandelen we CARA? En richten we ons niet meer op de aanpak van fijnstof in de omgeving!

Klimaat en milieu
Dat onze aarde en daarbij ook het milieu op ramkoers liggen is sinds de Club van Rome al goed duidelijk. Maar het heeft decennia geduurd (het recente akkoord van Parijs), voordat regeringen daar echt iets aan gingen doen.

Medici en paramedici hielden zich helaas meestal bezig met de gevolgen van … in plaats van het doeltreffend aanpakken van de oorzaken. Bijvoorbeeld het behandelen van CARA in plaats van de focus op het fijnstof in de woonomgeving. Wereldwijd is klimaatsverandering een van de grootste bedreigingen van de menselijke gezondheid in de 21ste eeuw!

Het slechts dweilen met de kraan open past niet meer bij de verwachte professionaliteit in de huidige en toekomstige JGZ. Het kind en diens leefomgeving & milieu vereisen gewoon actie van de JGZ naar wijk, commuties en overheid!

Megaveeteelt en infectieziekten
Er gaat geen jaar voorbij of er is wel opnieuw sprake van besmet vlees, gif in de eieren, Q-koorts of vogelgriep, onverantwoord gebruik van antibiotica, noem maar op en de kranten staan er weer verontwaardigd vol van. Laat je in deze horen als jeugdarts, de belangenbehartigere van kinderen in deze.

Healthdeals: een begin
Zogenaamde health-deals vormen al een aardig begin. Veeteelt en industrie spreken met de overheid, GGD en omwonenden af hoe de omgeving gezond en veilig in te richten. Geen slagers meer die het eigen vlees keuren. Goed inzicht en scenario’s wat het allemaal voor de GLW en milieu betekent. Plus gepaste handhaving met delictconforme bestraffing.

Geef bewaking en monitoring met smart E-Health-technieken de ruimte. En de infectieziekten / milieuarts vetorecht in plaats van adviseren vanaf de kantlijn.

Globaliseren
Het tijdperk van de jeugdarts solo in het eigen consultatiebureau behoort toch echt tot het verleden. Vruchtbare samenwerking met andere gezondheidsaanbieders, partners in de brainbelt of GLW-ecosysteem, niet te vergeten de cliënt / patiënt en de industrie is gewoon een must. Het afschermen van de eigen kleine markt en verstikkende regelgeving (zoals bij beschikkingen jeugd) of niet haalbare ethische doelen vormen de weg naar het verlies van operationele netwerken en rampspoed. De jeugdarts als spin in het jgz-web van de gezonde wijk, stad en regio tot buiten de landsgrenzen aantoe!

Dan doet de ander dat wel en beter
Hoe hard het ook klinkt: Doen wij het niet dan doet een ander (in China of India) het wel en mogelijk zelfs beter. Je ziet de successen van softwaregiganten die de gezondheidsmarkt openbreken en veroveren. Klonen, genetische manipulatie, discutabel gebruik van stamcellen en/of het misbruiken van Big Data en privacy gebeuren elders toch wel.

De ware e-medisch leider sluit zich daarvoor niet af in de eigen ivoren toren, maar gaat de dialoog en samenwerking aan. Bovendien dankzij verantwoord partnership  bereik je: snellere en betere resultaten, beter zicht op kwaliteit plus ethiek en kun je flink besparen op kosten.

Technologie in de hand houden
Een belangrijke taak van de JGZ e-medisch leider wordt het verantwoord inzetten van E-Health als exploderende technologie. Het is veelal geen kwestie meer van ‘We gaan een cure of preventie ontwikkelen’ maar deze is er vaak al voor dat je met de ogen kunt knipperen. De kunst is ‘Thinking in new boxes’ (maak gebruik van wat er al is) in plaats van het uit de doos-denken.

De keuze is heel groot en groeit met dag. Gezondheidsapps, wearables, medicijnen, vaccins en prothesen uit de 3D printer, robottechnologie, slimme meters, doseerders met efficiënte targetting en monitor-gadgets, de quantified self voor de Gezondheid, Leefstijl en Welzijn (GLW), het slimme zorghuis en smart city voor een optimale leefbaarheid, DNA knippen & plakken, operaties en ingrepen op nano-niveau, personal coaching door software en psychotherapie met VR/AR.

Welke techniek zetten wij nu al in, eerst als pilot of nog verder door ontwikkelen?

AI
Kunstmatige intelligentie (AI) vervangt met slimme rekenmethoden en inzicht gestuurde gezondheidszorg (Insight Driven Healthcare met Big en Deep Data) het beantwoorden van standaard vragen, het geven van adviezen en kleine preventieve of curatieve interventies. Het consultatiebureau deels als algoritme behoeft helemaal niet zo’n bedreiging te zijn. De smart medisch leider gebruikt AI om toch heel gebruiksvriendelijk en servicegericht om tijd en geld te besparen bij standaard JGZ-taken. Dat geeft meer ruimte voor de persoonlijke aanpak van de meer complexe zaken.

Ken de doelgroep
Zonder een optimale samenwerking (collaboration) met de jeugdigen, ouders plus de daarbij betrokken partners en zorgaanbieders zal er weinig van het nieuwe e-medisch leiderschap komen. Communicatie met storytelling en vlogging for health, kennis van de doelgroep, (target)marketing en het efficiënt gebruik maken van e-netwerken en social media bieden daartoe alle gelegenheid. Je moet je daar als de nieuwe e-medisch leider wel voor openstellen en zichtbaar zijn.

Vergeet daarbij niet dat Gezondheid, Leefstijl en Welzijn (GLW) nauw samenhangen met gedrag, beleving en het kunnen scoren met resultaten. Recente analyses met Big Data laten goed zien hoe dat in zijn werk gaat. Gewoon verantwoord gebruik en geen misbruik van maken.

Wij zijn dringend toe aan een nieuwe generatie e-medisch leiders die op het gebied van de drie grote JGZ-vraagstukken voor de gezondheid en leefbaarheid globaal van wanten weten. De kansen liggen er gewoon en pak deze dan ook voor dat het straks te laat is!