Home > Opinie > Blog > Veel zwangeren met COVID op de IC – Caroline Schouten

‘Opvallend veel zwangeren met COVID op de IC’ … Scrollend door Twitter (NVOG, Rijnmond.nl) laten deze woorden me niet los. Ik lees het achterliggende artikel nog eens en laat het tot me doordringen.

Grotere kans op ernstig beloop
Gynaecoloog Hans Duvekot van Erasmus MC vertelt dat hoewel zwangeren evenveel kans hebben om corona te krijgen als andere jonge vrouwen, zij door hun zwangerschap een veel grotere kans lopen om ernstig ziek te worden en daardoor op de IC aan de beademing kunnen komen. De kans op een ernstig beloop van COVID is voor zwangeren twee keer zo hoog als voor niet-zwangeren. De zwangeren op de IC in het Erasmus (30 in totaal) waren – op 1 na – allemaal niet gevaccineerd.

Wat me zo raakt in het artikel, is dat de kans op deze dramatische gebeurtenis – met zoveel impact op de aanstaande ouders en directe omgeving – door een vaccinatie aanzienlijk verkleind had kunnen worden.

Angsten bespreken
Wat maakt dat deze aanstaande moeders kozen voor niet-vaccineren? Iedere moeder wil tijdens haar zwangerschap het beste voor haarzelf en haar baby. De keuze om af te zien van een vaccinatie tegen COVID in de zwangerschap, zal daarom zeer waarschijnlijk gebaseerd zijn op angst voor het vaccin. Is het wel veilig genoeg voor mij als aanstaande moeder en voor mijn nog ongeboren baby?

Ik hoop zo van harte dat alle zwangeren deze angst(en) kunnen bespreken met een professional; een verloskundige, gynaecoloog, huisarts, jeugdarts.
Waarbij professionals in een open gesprek kunnen ingaan op grond van welke informatie de vrouwen besluiten om zich wel of niet te laten vaccineren. Waar zijn ze bang voor? Op grond van welke informatie?
Een open gesprek waarbij zwangeren oprecht de achterliggende gedachten kunnen delen. Geen gesprek tot overtuigen, maar een gesprek waarin professionals meedenken met de zwangeren eerlijke informatie delen over het vaccin tegen COVID.

Belang van open gesprek
Als jeugdarts zie ik veel aanstaande moeders en ik realiseer me nu nog des te meer weer het belang van een open gesprek over vaccineren, ik hoop jullie ook, na het lezen van dit stukje.