Home > Opinie > Blog > Een jeugdarts op elk MBO! – Lowieke te Beek

Op de bres, buiten de muren van je spreekkamer, omdat je vindt dat … je niet mag sollen met vluchtelingkinderen … en een jeugdarts gewoon thuishoort op elk MBO! Lowieke te Beek neemt stelling en hoopt dat haar overtuiging navolging vindt!

Geen landelijk beleid
De aanwezigheid van jeugdartsen op het MBO varieert sterk per regio. Op de ene MBO is wekelijks iemand vanuit de jeugdgezondheidszorg aanwezig voor alle leerlingen, op een andere MBO kunnen alleen de leerlingen tot 18 jaar worden gezien; dat is ongeveer een derde van het totale aantal leerlingen. En weer elders is de JGZ nog niet betrokken. Gezien de ernst van de problemen die onder MBO-jongeren voorkomen is het verbazingwekkend dat er nog niet landelijk beleid is voor de aanwezigheid van jeugdartsen op elk MBO.

Pilot succesvol
Drie jaar geleden ben ik in het kader van een pilot gestart als jeugdarts op het MBO in regio Zuid Holland-Noord. De pilot was zeker succesvol: de spreekuren waren vol, de vragen talrijk en complex. Na twee jaar stopte de tijdelijke financiering van de pilot. Dat betekende concreet dat men vanaf dat moment alleen jongeren onder de 18 jaar kon aanmelden. Op de werkvloer leverde dat ingewikkelde vragen op: waarom mag een leerling van 17 jaar en 364 dagen oud wel aanschuiven en die van een dag ouder niet? De problematiek van beide is namelijk hetzelfde.

Omdat ik het belangrijk vind dat de jeugdarts juist deze kwetsbare groep aan jongeren kan zien, heb ik geprobeerd via verschillende overleggen en bijeenkomsten, met hulp van verschillende mensen en via het artikel in Medisch Contact van afgelopen februari ‘Jeugdarts kan ziekteverzuim mbo’ers aanpakken’ dat er toch doorgang voor de zorg aan 18+ kan komen. In Zuid Holland-Noord is dankzij genoemde stappen, het eerste positieve resultaat nu zichtbaar: het MBO heeft zich bereid getoond financiele middelen beschikbaar te stellen. De precieze besteding daarvan wordt nog besproken.

Onmisbare bron
Jeugdartsen op het MBO zijn een heel belangrijke expertise-bron die, gezien de vaak complexe problematiek van de jongeren, op alle MBO’s in Nederland aanwezig moet zijn. Momenteel staan onderwerpen zoals ziekteverzuim en de 18-/18+ problematiek hoog op de politieke agenda en moet het zeker mogelijk zijn om ook in andere regio’s meer aandacht te krijgen voor de aanwezigheid van jeugdartsen op het MBO. Een onmisbare bron voor passende hulp aan jongeren op deze scholen! Maak je er sterk voor! #nuvoorhetleven

Lowieke te Beek,
Arts Maatschappij en Gezondheid, jeugdarts adolescenten
GGD Hollands Midden

LEES HIER de bijdrage aan Opinie van dagblad Trouw (24 mei 2018)