Home > Opinie > Blog > Column Henrike ter Horst: Deel je vaccinaties!

Henrike ter Horst schreef een column voor het JGZ portaal

We hoorden dat het na een wat heftige bevalling goed is om je kindje na te laten kijken door een chiropractor, wat is uw advies?” Mijn advies is duidelijk: nee, niet doen. Waarom zou je iets laten doen bij een volkomen gezonde baby? En wat moet het beoogde effect dan zijn? “Nee, we laten ons kindje niet vaccineren” “Gelukkig is uw baby dan wel beschermd door vele anderen die wél gevaccineerd zijn.” “Oh, maar ik geloof niet in kudde-immuniteit”. “Ah, maar dat is geen kwestie van geloof, dat is wetenschap!” Waarom zou je iets laten doen bij een volkomen gezonde baby? Wat is beoogde effect van het laten vaccineren van je kind?

Bewust nadenken
Voor ons als jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen is dat helder, voor ouders vaak (nog) niet. De laatste jaren lijkt er ook een steeds grotere groep ouders weerstand te hebben tegen het vaccineren van hun kinderen. Bewust nadenken over het Rijksvaccinatie¬programma juich ik toe, je wilt toch weten wat er met je kind gebeurt op alle vlakken? Soms krijg ik een achteloos: “ooh, dat moet toch gewoon” als antwoord op mijn vraag of ze hun kind willen laten vaccineren. Nee, dat moet niet, het is (gelukkig) niet verplicht! Dit laatste wordt nogal eens aangehaald door de zogenaamde ‘anti-vaxxers’: ze vinden dat dit duidelijker moet zijn, evenals dat de bijsluiter van de vaccins meegegeven moet worden. Echter, deze info is simpel te vinden op de website van het Rijksvaccinatieprogramma: www.rijksvaccinatieprogramma.nl

Mark Zuckerberg

De groep anti-vaxxers laat vooral van zich horen op social media en hun aanwezigheid is groot in bijvoorbeeld Australië. Ze deinzen niet terug voor afschuwelijke commentaren op berichten die ouders posten nadat ze hun kind zijn verloren aan bijvoorbeeld kinkhoest. Ook Mark Zuckerberg (oprichter Facebook) kon op abjecte reacties rekenen nadat hij op zijn Facebook postte dat zijn dochtertje naar haar dokter ging om haar vaccinaties te krijgen. Zelfs doodverwensingen werden geuit!

Een dappere dokter ondernam een poging om een anti-vaxxer tot enig inzicht te brengen en schreef er een blog over: “I thought, Maybe I’ve gotten through to her!  Maybe she’s learned something!  Maybe she’s taking all this time to read all those wonderfully educational links I’ve sent her!  Then I remembered that I’m a realist, not an idiot.”
Dapper, omdat er vaak geen normale conversatie mogelijk is. Zoals ook uit bovenstaande blog blijkt: de anti-vaxxer laat zich niet van haar gekronkelde gedachtegoed brengen.

Geen energie meer
Als jeugdarts herken ik dit maar al te goed. Ondanks keiharde bewijzen dat vaccinaties werken, veilig zijn en geen, ik herhaal, géén autisme veroorzaken, blijven er mensen die het tegenovergestelde net zo keihard beweren. Mijn energie stop ik hier niet meer in, die bewaar ik liever voor mensen die bang zijn gemaakt door alle berichten op social media en daardoor hevig twijfelen of ze wel of niet moeten laten vaccineren, en wanneer dan? En of alles wel tegelijk kan?

Angst
Door veel en gedegen uitleg komen mensen tot een keuze, vaak laten ze hun kind uiteindelijk wel vaccineren, maar vaak ook is de angst al te groot. Deze kan ik dan niet meer wegnemen. De angst voor bijwerkingen is groter dan de angst voor de ziekten waartegen gevaccineerd wordt. Doordat de kudde-immuniteit hoog is worden ook deze kinderen gelukkig nauwelijks ziek. Het risico dat een dalende kudde-immuniteit met zich meebrengt lijken de anti-vaxxers niet te zien, of ze hebben er weer een onzinnige verklaring voor.

Wat kunnen we doen?
Wat kunnen we doen om te voorkomen dat deze relatief kleine, hardnekkige, vaak abjecte onzin uitkramende groep nog meer vat krijgt op ouders met twijfels en vragen over vaccineren? Henzelf overtuigen van hun onwetendheid en bizarre ideeën werkt niet. Wat misschien wél werkt is laten zien dat nog altijd een véél groter aantal ouders hun kinderen laat vaccineren omdat zij begrijpen dat dit hen én anderen beschermt tegen infectieziekten die heel ziek kunnen maken en niet zelden dodelijk zijn. Laat niet alleen bekendheden als Mark Zuckerberg hun verstandige keuze vóór vaccineren delen, laten we als professionals, als ouders ook delen dat we (onze kinderen laten) vaccineren!

Dringende oproep
Niet om aan te tonen dat we o zo verstandig zijn, maar om pasgeborenen, vatbaarder voor ernstige infectieziekten als kinkhoest, te beschermen! Evenals kinderen die niet gevaccineerd mogen worden omdat hun immuunsysteem het niet aankan.
Dát is wat mij drijft om deze column te schrijven, mijn enige zorg is de zorg voor kinderen die zelf de keuze niet kunnen maken. De boosheid en afschuw die de anti-vaxxers bij mij oproepen wil ik ombuigen naar een positieve, doch dringende oproep om onze kennis en goede ervaringen te delen! Vaccinate (y)our kids and share it!

Henrike ter Horst, jeugdarts