Bijdrage van Gezonde Generatie

AJN Jeugdartsen

Als Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) hebben we onderzoek gedaan naar wat de Nederlandse bevolking het meest raakt bij het gezond laten opgroeien van kinderen. Daaruit blijkt dat het ouders nog niet zo makkelijk wordt gemaakt…

Thema’s die Nederlanders het meest aangrijpen, zijn:

• Gezond leven is duurder dan ongezond leven. Daardoor hebben met name kinderen uit gezinnen met een laag inkomen minder kans op een gezond en gelukkig leven.

• Kinderen krijgen dagelijks veel meer prikkels tot ongezond dan gezond gedrag, zoals in de supermarkt en op school – waar steeds minder wordt bewogen.

• De prestatiedruk op jongeren is hoog. Momenteel heeft 1 op de 5 jongeren een psychische aandoening.

Daarom start de Gezonde Generatie een campagne, om te zorgen dat gezond eten en drinken aantrekkelijk en goedkoper wordt gemaakt, om te zorgen voor minder prestatiedruk op jongeren en meer aandacht voor elkaar. Én meer ruimte om te bewegen, rookvrij natuurlijk. ✔️