Beslisboom basisschool en kinderopvang NL & EN: update 20 augustus

AJN Jeugdartsen

De overheid bepaalt wanneer kinderen naar opvang/school mogen in deze tijd van corona. RIVM stelt aan de hand van de regels een richtlijn op die wij in een zogenaamde beslisboom zetten. Deze beslisboom is een vragenschema waarmee bepaald kan worden of een kind naar de kinderopvang (en eventueel de basisschool) mag.

De actuele versie van de beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van de basisschool is van 20 augustus 2021 (zowel de Nederlandse en Engelse versie).
Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt.

Per 8 augustus gelden er nieuwe regels na terugkomst van vakantie. Verder zijn er vier aanvullingen in de beslisboom gedaan om de informatie completer te maken.

Alle wijzigingen op een rij:

  • Personen vanaf 12 jaar moeten 10 dagen in quarantaine als zij uit een zeer hoog risicogebied komen. Daarom is in de beslisboom ‘Land met (zeer) hoog risico’ aangepast naar ‘Land met zeer hoog risico’ (zie ook nederlandwereldwijd.nl). Kinderen onder 12 jaar zijn niet verplicht maar worden dringend geadviseerd om in quarantaine te gaan na terugkomst uit een zeer hoog risicogebied. Zij kunnen zich op dag 5 laten testen om de quarantaine te verkorten. Er is een url toegevoegd naar de website van de Rijksoverheid met meer informatie over de quarantaineplicht na terugkomst uit het buitenland.
  • Wanneer mag een niet-getest kind weer naar de opvang/school? In de beslisboom ontbrak dat een kind in het geval van aanhoudende milde klachten na 7 dagen (nadat de klachten zijn begonnen) weer naar de kinderopvang of school mag. Tenzij er nog een quarantaine-advies geldt. Zo worden kinderen niet onnodig thuisgehouden totdat ze 24 uur volledig klachtenvrij zijn.
  • In het kader ‘wanneer een kind laten testen’ is de zin “Een zelftest is niet voldoende: er is altijd een test bij de GGD nodig”, verwijderd. In plaats daarvan is de info bovenaan dit kader aangepast: ‘Wanneer laat je je kind in ieder geval testen door de GGD?’ In de beslisboom wordt met ‘testen’ altijd testen door de GGD bedoeld. Een zelftest kan geadviseerd worden door de GGD, maar alleen als extra testadvies, bijvoorbeeld om een besmetting eerder op te sporen.
  • Aan het kader ‘welke categorie contact’ is bij categorie 2 toegevoegd: ‘Twijfel je of het kind een categorie 2 contact is? Bel dan de GGD.’
  • over immuniteit bij een kind (uitleg bij de drie sterretjes: ***). De formulering is nu minder stellig: ‘een kind tussen de 0 jaar en groep 8 wordt in deze situaties als immuun gezien’.

Kinderen vaccineren?
In Nederland mogen kinderen vanaf 12 jaar gevaccineerd worden. In groep 8 van het basisonderwijs worden kinderen in de loop van het jaar vaak 12 jaar (of ouder). Daarom staat in de beslisboom dat een kind ook immuun is als het volledig gevaccineerd is.

12+ boom
Er zijn ook aanpassingen in de regels voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen. Deze beslisboom zal rond 24 augustus op de website te staan.

In samenwerking met
Voor de aanpassing van de beslisbomen werken we samen met BOinK en het RIVM.

Covid-19 / Corona

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_ 200821