Belangrijke informatie over mazelen

AJN Jeugdartsen

In een bericht van 16 feb 2024 vraagt het ECDC (European centre for desease prevention and control) aandacht voor de stijging in incidentie van mazelen in de wereld en Europa. Voor ons als jeugdartsen is deze informatie van belang. We kunnen dit namelijk delen wanneer we met ouders en jeugdigen in gesprek gaan over vaccineren. Ook is deze kennis van de Europese situatie van belang wanneer gezinnen gaan reizen binnen en buiten Europa. Gezien de reële kans op toename van mazelen vragen we extra aandacht voor  het klinisch beeld van mazelen bij alle leeftijdsgroepen.

Samenvatting rapport

Het hele rapport is te lezen via deze link. In het rapport worden de zorgen en risico’s besproken van de stijging van de incidentie van mazelen. Ook worden er aanbevelingen in het rapport besproken. Een samenvatting van het ECDC-rapport:

  • Na een periode van een opvallend lage incidentie van mazelen, welke samenging met de Covid-pandemie, stijgt de incidentie van mazelen sinds 2023 en deze stijging zet door in 2024. De incidentie van mazelen is opvallend hoog in Roemenië, Oostenrijk en Frankrijk. (zie figuur 1 blz 2)
  • Gekeken naar leeftijd, is de incidentie over het algemeen het hoogst bij kinderen van 0-4 jaar (94 % hiervan was ongevaccineerd). Echter in Frankrijk was de incidentie het juist het hoogst bij jongeren van 10-14 jaar. En in Nederland, Duitsland en Italië is de hoogste incidentie bij volwassenen ouder dan 30 jaar. Mazelen kan dus voorkomen in alle leeftijdsgroepen. (zie figuur 4 blz 4)
  • Mazelen is deels seizoensgebonden met een hogere incidentie in de late winter en het voorjaar, dus er wordt een stijging van de incidentie verwacht in de komende maanden.

Klinisch beeld mazelen

Zorgprofessionals moeten op de hoogte zijn van het klinische beeld van mazelen en zich ook bewust zijn dat ook volwassenen zich kunnen presenteren met mazelen. Mazelen begint met koorts, hoesten, neusverkoudheid en oogontsteking. Zo’n twee tot vier dagen later ontstaan er rode vlekjes op de huid. Net voor het ontstaan van de huiduitslag kan bij 30% de typische Koplikse vlekjes ontstaan in het mondslijmvlies. Het mazelenvirus kan ook middenoorontsteking en diarree veroorzaken, en in ernstige gevallen longontsteking, stuipen of hersenontsteking. Zie de website van het RIVM.

Zie mazelen niet over het hoofd en voorkom ziekte door vaccineren. Help mee mazelen te voorkomen door op een open manier het gesprek te blijven aangaan over vaccineren en neem in het gesprek deze actuele kennis mee.