Behoeftepeiling JGZ Richtlijnen

Inmiddels zijn er 35 wetenschappelijk onderbouwde, professionele JGZ Richtlijnen. Om de beste zorg te kunnen leveren en professionals optimaal te kunnen ondersteunen, moeten deze richtlijnen gebaseerd zijn op de meest actuele stand van zaken in de wetenschap. Onderhoud van bestaande richtlijnen is essentieel.

TNO onderzoekt in opdracht van ZonMw welke richtlijnen/modules de komende jaren herzien dan wel ontwikkeld moeten worden, en met welke prioriteit. TNO voert hiervoor een brede behoeftepeiling uit onder JGZ-professionals, cliënten (ouders en jeugdigen) en andere stakeholders. Tezamen met een quickscan van de literatuur leidt dit tot een prioriteringsadvies, wat de basis zal gaan vormen voor de verdere invulling van de herziening en ontwikkeling van (modulaire) richtlijnen binnen het ZonMw-Richtlijnen programma 2019 – 2024.

Via een vragenlijst kunt u als JGZ-professional uw mening geven: Welke richtlijnen zijn aan herziening toe? En welke richtlijnen hoeven niet te worden herzien, of zijn misschien overbodig?

Vragenlijst

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten en is mogelijk tot 7 december 2021.

Bron: ZonMW, NCJ, TNO