Behoeften JGZ-organisaties bij werken met taakherschikking bij 0-4 jarigen

AJN Jeugdartsen

Bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0-4 jarigen wordt steeds vaker een werkwijze ingevoerd waarbij de jeugdverpleegkundige taken van de jeugdarts overneemt (taakherschikking). TNO onderzocht de wensen en behoeften van JGZ professionals en managers met betrekking tot taakherschikking. In totaal zijn 7 medewerkers (JGZ-professionals en managers) geïnterviewd, werkzaam bij 4 verschillende JGZ-organisaties die taakherschikking toepassen. Ook bracht TNO reeds uitgevoerde (interne) evaluaties naar taakherschikking in kaart.

Inrichting taakherschikking
Bij alle vier de organisaties ziet de jeugdarts (of verpleegkundig specialist) alle kinderen op de leeftijd van vier weken. Daarna worden bij de meeste organisaties flexibele momenten van contact aangeboden en wordt per keer samen met de ouder bepaald welke discipline het volgende moment van contact uitvoert. De vier deelnemende organisaties geven aan criteria voor het toekennen van zorg te gebruiken, maar dat er flexibel wordt omgegaan in de hantering van deze beschreven criteria.

Wensen en behoeften
De geïnterviewde professionals en managers vinden het bij de uitvoering van taakherschikking belangrijk dat eventuele bijzonderheden door de jeugdverpleegkundigen nabesproken kunnen worden met een jeugdarts.

Zij vinden het verder belangrijk dat de JGZ Richtlijnen meer aansluiten op taakherschikking en dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de effecten van taakherschikking. Bijvoorbeeld of  specifieke bevindingen gemist worden. Ook geven zij aan behoefte te hebben aan een landelijke set met uniforme criteria voor taakherschikking. Er zijn diverse wensen t.a.v. de opleiding voor taakherschikking geuit.

Evaluaties naar taakherschikking

Alle organisaties die in een eerdere TNO inventarisatie (2021) hadden aangeven te (gaan) werken met taakherschikking in de zorg van 0-4 jarigen, zijn benaderd met de vraag of er een evaluatie is uitgevoerd. Drie organisaties hebben een rapportage over de evaluatie naar taakherschikking aangeleverd. De evaluaties die uitgevoerd zijn naar taakherschikking zijn beperkt en oud. De beschikbare gegevens laten wel zien dat zowel medewerkers als ouders tevreden waren over de werkwijze. Zowel door jeugdverpleegkundigen als jeugdartsen werden signalen van toegenomen werkdruk of taakverzwaring afgegeven.

De volgende aanbevelingen worden gegeven:

  • Het is wenselijk dat uniforme criteria voor het toekennen van zorg beschikbaar zijn;
  • De opleiding en nascholing dienen goed aan te sluiten bij de behoeften van de professionals;
  • De mogelijkheid voor het nabespreken van bijzonderheden bij een kind door de jeugdverpleegkundige met een jeugdarts dient goed geborgd te zijn in de werkwijze; en
  • De JGZ Richtlijnen dienen goed aan te sluiten op een taakherschikte werkwijze.

Factsheet
Download hier de factsheet https://publications.tno.nl/publication/34641262/tIq69G/TNO-2023-taakherschikking.pdf

Informatie
Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact op met Meinou Theunissen: meinou.theunissen@tno.nl