Babythuiszorg in steeds meer gemeentes beschikbaar

AJN Jeugdartsen

BabythuisZorg is gezinsondersteuning in het eerste jaar van een kind. Soms zijn er omstandigheden in een gezin, waardoor het tijdelijk even niet vanzelfsprekend is dat een kind zich veilig en beschermd kan voelen. BabythuisZorg is inzetbaar in elk gezin met een baby tot één jaar dat tijdelijk even niet zelfredzaam is. Dit kan bijvoorbeeld als voortzetting van de kraamperiode, totdat het gezin op eigen benen kan staan. Daarnaast kan BabythuisZorg ook los van de kraamperiode worden ingezet.

BabythuisZorg is ontstaan in Noord-Nederland en opgezet vanuit de kraamzorgorganisaties Kraamzorg Het Groene Kruis en Isis Kraamzorg. Kraamverzorgenden constateerden regelmatig dat er bij jonge gezinnen nog behoefte aan ondersteuning na de kraamperiode was. De vraag naar extra ondersteuning kon in de markt niet door bestaande partijen worden gegeven. Van hieruit is onderzocht of de zojuist genoemde kraamzorgorganisaties deze ondersteuning zelf konden geven. Dit onderzoek heeft geleid tot de lancering van BabythuisZorg in mei 2019.

BabythuisZorg Nederland en de Zorgboog  tekenden onlangs een franchiseovereenkomst. Hierdoor zal Zorgboog ook BabythuisZorg aanbieden in Helmond, Laarbeek, Deurne en Gemert-Bakel.  Op de website van Babythuiszorg is te zien waar deze zorg al beschikbaar is.

BabythuisZorg kan alleen aangevraagd worden door een verwijzer en op basis van een indicatie van de gemeente worden verleend.