Home > Vakinhoudelijk > Artikelen AJN > Wil je jouw kennis en ervaring delen?

We ontvangen regelmatig verzoeken om als AJN een bijdrage te leveren aan werkgroepen en richtlijnen van netwerkpartners. Het is heel mooi dat onze partners ons weten te vinden, en we de kans krijgen om bij te dragen vanuit onze kennis en ervaring als jeugdartsen.

Op dit moment zijn we op zoek naar collega’s die een actieve bijdrage willen leveren aan de volgende projecten:

  • De Kennisagenda Soma en Psyche Jeugd van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Het doel is het beschrijven van de voornaamste kennislacunes binnen de bestaande integrale zorg voor soma en psyche bij kinderen, zodat een plan van aanpak kan worden opgesteld om deze door wetenschappelijk onderzoek in te vullen.  Meer informatie vind je  hier: Uitnodiging deelname werkgroep voor de jeugd
  • Het richtlijnencluster  ‘Obesitas’  (Uitnodiging deelname clusterexpertisegroep Cluster) van de Federatie Medisch Specialisten. Binnen dit cluster worden 4 richtlijnen rond Obesitas herzien. Als AJN zijn we uitgenodigd deel te nemen aan de clusterexpertisegroep, wat dit inhoudt lees je hier: Verwachtingen deelname.

We hopen dat er enthousiaste collega’s zijn die de AJN willen vertegenwoordigen. Heb je interesse of vragen, neem dan gerust contact op via secretaris@ajnjeugdartsen.nl.