Home > Vakinhoudelijk > Artikelen AJN > JA! Magazine

JA! 41 Kind en scheiding

Blader hier digitaal door JA! 41, Kind en scheiding (uitgifte 27 oktober 2017). In deze  JA! onder meer: Een interview met Catelijne van der Hoeven, zeer betrokken bij de AJN en bestuurslid van Stichting Jonge Helden. Onderzoekers van de Universiteit...

JA! 40 Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid. De JA!40 nu online; ‘kijk naar de mens achter de ziekte’ (Carl Verheijen), collega-jeugdarts Simone Voets (‘Vertrouwen is de sleutel’), chronisch ziek en toch sporten. En meer! Blader hier digitaal door JA!40, (uitgifte: zomer 2017).

JA! 39 Kinderen op de Vlucht

Vluchtelingenkinderen gaan jeugdartsen aan het hart; ze doen hun best hen goede (preventieve) zorg te bieden. Je leest erover in ledenblad JA! Een interview met een gewezen vluchteling die nu jeugdarts is (tips!), een collega werkzaam op een asielzoekerscentrum...