App recensies en stage documenten

nov 2022- Taakherschikking 

Succesfactoren in het proces van taakdelegatie of taakherschikking’: inspiratie voor de JGZ

Van mei tot oktober 2022 heb ik een leuke en leerzame M&G-stage mogen lopen bij de AJN. Een onderdeel daarvan was het schrijven van een stageopdracht. Zoals jullie weten zijn er binnen de JGZ verschillende organisaties bezig rondom het thema taakdelegatie/taakherschikking. Voor mijn stageopdracht heb ik gekeken naar wat binnen ándere vakgebieden in de zorg (ouderengeneeskunde, anesthesiologie en bedrijfsgeneeskunde) de succesfactoren zijn geweest in het proces van taakdelegatie of taakherschikking. Deze resultaten zijn vastgelegd in een infographic en een achtergronddocument. De bedoeling van deze documenten is om beleidsmakers en JGZ-professionals te inspireren met deze ‘best practices’ van andere vakgebieden.

De stukken zijn via deze link in te zien.

Liza Staats, jeugdarts KNMG in opleiding

Mede namens Irene Peters, arts M+G/jeugdgezondheid, bestuurslid AJN

Infographic succesfactoren in het proces van taakdelegatie of taakherschikking

Achtergronddocument infographic succesfactoren in het proces van taakdelegatie of taakherschikking