Home > Meldcode App

Meldcode op uw smartphone of tablet

Download de gratis Meldcode app voor iPhone/iPad of voor Android. Dan heeft u de stappen van de meldcode altijd bij de hand. Ook kunt u direct contact opnemen met het Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in uw regio.

Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt hem bij die afweging houvast.

De App Meldcode is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.