Home > Info Delen AM(H)K van de Rijksoverheid

Bron: Huiselijk geweld.nl; 16 september, 2014

De rijksoverheid heeft een app ontwikkeld die duidelijkheid geeft over de informatie-uitwisseling bij signalen van kindermishandeling tussen hulp- en zorgverleners en AM(H)K, gezinsvoogdij en de Raad voor de Kinderbescherming.

De gratis app ‘Info Delen’ geeft spelregels voor het zorgvuldig vragen en geven van informatie bij signalen van kindermishandeling. Deze app is aanvullend op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meldcode app

Eerder lanceerde de Rijksoverheid al een Meldcode app. Die App behandelt de vijf stappen van de meldcode en biedt de mogelijkheid direct met de juiste instanties in contact te treden.

Download

Download Info Delen in de externe linkApp store of via externe linkGoogle Play