Home > GGD AppStore

Op zoek naar de beste apps voor jouw gezondheid? Op www.ggdappstore.nl vind je allerlei gezondheidsapps, die beoordeeld zijn aan de hand van diverse criteria gebaseerd op de uitgangspunten van positieve gezondheid. Alleen die apps die voldoen aan de door de GGD opgestelde criteria worden geplaatst én voorzien van een herkenbaar vignet.