Alle schoolpleinen gezond en groen in 2030!

AJN Jeugdartsen

AJN Jeugdartsen Nederland steunt de petitie van IVN Natuureducatie. Groene schoolpleinen zorgen namelijk voor blijere, gezondere kinderen en betere leerprestaties. Kinderen ervaren op groene pleinen minder stress en ook wordt er minder gepest.

Bovendien zijn groene pleinen van groot belang voor de biodiversiteit. Belangrijk voor gezondheid op lange termijn dus.

Nu brengen honderdduizenden kinderen in Nederland hun pauze nog door op een kaal, versteend schoolplein. Zo’n 60% van de basisscholen heeft zo’n fantasieloos, betegeld schoolplein.

De verschillen per provincie zijn groot. Terwijl in Noord-Brabant en Overijssel de afgelopen jaren een flink aantal pleinen is vergroend, blijft vooral de randstad achter. Dat is zorgelijk, want juist in achterstandswijken van grote steden, komen kinderen sowieso al minder in aanraking met natuur.

Daarom steunen wij de oproep voor gezonde en groene schoolpleinen.

Doe je ook mee? Teken de petitie.