Samen weer verder met de Hervormingsagenda Jeugd

AJN Jeugdartsen

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over jeugdbeleid. Hierbij ging het ook over de voortgang van de Hervormingsagenda Jeugd. Enkele dagen ervoor stuurden de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ) waar de AJN ook onderdeel van uitmaakt, clientorganisaties en branches een brandbrief aan de Kamer en presenteerden een filmpje waarin Rijk en gemeenten worden opgeroepen om de financiële impasse te doorbreken. Deze week sloten Rijk en gemeenten eindelijk een akkoord over het financiële kader voor de Hervormingsagenda. De SBJ is blij dat hierdoor de weg weer open ligt om samen door te gaan met de Hervormingsagenda en stelden daarom een Statement financieel akkoord hervormingsagenda jeugd op om dat te onderstrepen.

Tegelijkertijd hebben we nog steeds zorgen over de voortgang om samen aan een betere jeugdhulp voor kinderen en hun gezinnen te werken. Een rode draad daarbij voor ons is dat professionals ook in de toekomst moeten kunnen blijven handelen conform onze professionele standaard. Daar maken we ons continue hard voor.

Voorafgaand aan het debat was er een kleine actie voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Jongeren, ouders en vertegenwoordigers van de Samenwerkende Beroepsverenigingen vroegen aandacht voor meer vaart met de hervormingen. Want er zijn nog steeds te lange wachtlijsten, te hoge werkdruk, teveel versnippering en teveel administratie waardoor professionals niet altijd de kwaliteit en zorg kunnen bieden aan kinderen en hun gezinnen die nodig is. Wij zijn blij dat we nu weer snel aan tafel kunnen met Rijk, gemeenten, clientorganisaties en branches om de inhoudelijke verbeteringen in de Hervormingsagenda verder door te gaan voeren.

(foto) SBJ (Vera Naber en Arne Popma) in gesprek met Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis (PvdA)  / foto MIND – Robin Utrecht