Home > AJN > Commissies > Sectie Kinder- en Jeugdpsychiatrie

In april 2013 is binnen de AJN de sectie jeugd-GGZ opgericht. De sectie bestaat uit ongeveer 40 artsen M&G en jeugdartsen KNMG voornamelijk werkzaam in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP), verspreid over het land. Een aantal leden werkt in centra gerelateerd aan de KJP, bijvoorbeeld in een expertisecentrum van zorg en onderwijs.

Onze leden zijn verdeeld over 4 ICT-groepen die 4 tot 6 keer per jaar bijeen komen. Daarnaast organiseren we een tot twee keer per jaar een landelijke ICT dag. Naast inhoudelijke onderwerpen staat steeds prominenter onze positionering op de agenda. En dit is nodig ook, gezien de vele ontwikkelingen in jeugdgezondheidszorg- en psychiatrieland.

Ontwikkelingen

 • Minister Schippers heeft in dit het kader van de verschuiving van zorg naar de basis GGZ, een aantal beroepsgroepen binnen de specialistische GGZ aangewezen als hoofdbehandelaars. De jeugdartsen behoren niet tot deze groep.  De zorgverzekeraars nemen de lijst van hoofdbehandelaars in hun vergoedingssystemen over. De sectie KJP heeft, met Lucy Smit, namens de AJN via een brief gereageerdd op deze beslissing. Helaas heeft dit nog niets aan de situatie veranderd. Vanuit het ministerie wordt verwezen naar gemeenten en zorgverzekeraars
 • De tweede grote ontwikkeling is de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeenten, waaronder ook de GGZ kinder en jeugd. De onzekerheid en onrust binnen onze organisaties is dagelijks voelbaar. Personele bezuinigingen maken de kwetsbare positie van jeugdartsen in de KJP extra onzeker

Echter deze ontwikkelingen bieden ook kansen!

Activiteiten

Door de ontwikkelingen is het professionaliseren en profileren van onze sectie in een stroomversnelling gekomen. Activiteiten die we hebben ondernomen de afgelopen tijd:

 • Een aantal leden van ons heeft de workshop social media gevolgd
 • Een eigen facebook groep is opgericht
 • Een document opleidingseisen is opgesteld
 • Minister Schippers is een brief verstuurd met het verzoek ons hoofdbehandelaar te laten zijn
 • De RGS is aangeschreven over de ABAN accreditatie ten koste van ABSG accreditatie

Speerpunten

Speerpunten van de komende tijd zijn:

 • De opleidingseisen formaliseren ter professionalisering van onze groep.
 • Samenwerking zoeken met collega jeugdartsen, ketenpartners en huisartsen.
 • Onze weg vinden naar en ons profileren richting de gemeenten.
 • Een rol in de basis GGZ, bij voorkeur in combinatie met het werken in de specialistische GGZ, verkennen.
 • Ons inhoudelijk blijven versterken op zowel jeugdgezondheidszorg als psychiatrisch vlak.
 • Intensivering van de samenwerking met het bestuur van de AJN.
 • Kennis op het gebied van sociale media vergroten om onderling te communiceren en voeling te houden met onze doelgroep.

Bestuur

Huidig bestuurssamenstelling:

Miriam van den Boom
Susan van Vliet
Dorine Braakman
Gabe Burauen
Marijke van Keulen
R. Roes
Tinneke Beirens