Home > AJN > Commissies

AJNieuws Redactie

De commissie heeft zich als doel gesteld de actualiteiten uit de jeugdgezondheidszorg onder de aandacht te brengen van de leden en het gebruik van de website te stimuleren.

JA! redactie

Wil je een keer meewerken aan een JA! als auteur? Welkom! In juni 2018 verschijnt een themanummer over kinder/jongeren brein. Neem contact op met de redactie als je een idee voor een artikel hebt.

AJN-dag commissie

Opdracht/doelstelling Deze commissie organiseert jaarlijks twee wetenschappelijke vergaderingen voor jeugdartsen. De AJN-dagen – in maart en november – zijn in aansluiting op de algemene ledenvergadering. In juni is er altijd een gezamenlijke dag met de kinderartsen (NVK). Met de...

Commissie Opleiding & Onderwijs

Taakopdracht De commissie Opleiding en Onderwijs (O&O) adviseert het bestuur van de de AJN gevraagd en ongevraagd over onderwijs en opleiding voor artsen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. Het gaat hierbij over de inhoud van de profielopleiding en in samenspraak...

Wetenschappelijke commissie

Uitgangspunt Uitgangspunt bij de taakopdracht (2001), was dat de commissie de wetenschappelijke onderbouwing van de werkwijze en de instrumenten van de jeugdgezondheidszorg zo efficiënt en effectief mogelijk dient na te streven binnen het kader van de doelstellingen van de...

Oranjewoud Commissie

De Oranjewoudcommissie organiseert een jaarlijks terugkerende, 2-daagse, wetenschappelijk hoogstaande nascholing voor jeugdartsen werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg.