Home > AJN > Ambassadeurs

De AJN kent een aantal enthousiaste ambassadeurs, die extra thuis zijn in een specifiek onderwerp. Ambassadeurs zijn te benaderen voor meer informatie; bijvoorbeeld lezingen. 

Een AJN-ambassadeur is een AJN-lid met aantoonbare belangstelling voor en kennis over een maatschappelijk relevant en/of actueel onderwerp dat nauw verbonden is met het vak van jeugdarts. De ambassadeur maakt zich namens de AJN sterk voor dit onderwerp en zet zich belangeloos hiervoor in. De titel is persoonlijk van aard.

Henrique Sachse Ambassadeur kinderveiligheid, kindermishandeling

Kindermishandeling gaat over grijstinten

Mail
Anneke Kesler Ambassadeur geboortezorg, preconceptie

Meer info: Preventieagenda Geboortezorg

Mail
Els Jonker Ambassadeur Jonge mantelzorg  Mail
Celine van Klei Ambassadeur laaggeletterdheid Mail
Willemien Boland Ambassadeur jeugdarts in beeld (onder meer vuurwerk) Mail
Yvonne Vanneste Ambassadeur ziekteverzuim Mail
Sigrid Hendriks Ambassadeur zeldzame ziekten Mail
Ellen van der Linden Ambassadeur rookvrije jeugd Mail
Vasanthi Iyer Mail