Home > AJN > Ambassadeurs

Foto: Ambassadeur Els Jonker met Anjet van Dijken, Brussenboek.nl

De AJN kent een aantal enthousiaste ambassadeurs, die extra thuis zijn in een specifiek onderwerp. Ambassadeurs zijn te benaderen voor meer informatie; bijvoorbeeld lezingen. 

Een AJN-ambassadeur is een AJN-lid met aantoonbare belangstelling voor en kennis over een maatschappelijk relevant en/of actueel onderwerp dat nauw verbonden is met het vak van jeugdarts. De ambassadeur maakt zich namens de AJN sterk voor dit onderwerp en zet zich belangeloos hiervoor in. De titel is persoonlijk van aard.

 

Henrique Sachse Ambassadeur kinderveiligheid, kindermishandeling

Kindermishandeling gaat over grijstinten

Mail
Anneke Kesler Ambassadeur geboortezorg, preconceptie

Meer info: Preventieagenda Geboortezorg

Mail
Els Jonker Ambassadeur Jonge mantelzorg 

Website KOPP/KVO met feiten, cijfers, praktijkverhalen en meer
– 10 verzoeken van een jong gezinslid aan medische professionals
JMZpro
, professionals voor jonge mantelzorgers
Me-We verbetert welbevinden van jonge mantelzorgers
– Winnende Eusuhm-poster 2019 Els Jonker

Mail
Celine van Klei Ambassadeur laaggeletterdheid

Feiten laaggeletterdheid
Artikel C.van Klei Medisch Contact
– Filmmateriaal te gebruiken tijdens contactmomenten JGZ
– Eenvoudig voorlichtingsmateriaal
Overgewicht bespreken met beeldmateriaal

Mail
Willemien Boland Ambassadeur jeugdarts in beeld (onder meer vuurwerk) Mail
Yvonne Vanneste Ambassadeur ziekteverzuim Mail
Sigrid Hendriks Ambassadeur zeldzame ziekten


–  Brochures A-Z
– Startpagina zeldzame ziekten
– Overzicht Aandoeningen Patiëntenorganisaties Expertisecentra Documenten
– Overzicht netwerk kinderartsen (EAA) Erfelijke en aangeboren aandoeningen
– Genetica voor de eerstelijnszorg
– Sectie kinderartsen EAA (Erfelijke en aangeboren aandoeningen)
Orphanet Nederland

Mail
Ellen van der Linden Ambassadeur rookvrije jeugd Mail
Wico Mulder Ambassadeur jeugdarts adolescenten Mail
Vasanthi Iyer  Ambassadeur Visus InZicht  Mail