Home > AJN > Afdelingen

De vereniging kent leden en een door de leden gekozen landelijk bestuur. Ieder lid wordt bij één van de negen afdelingen ingedeeld en kan daarbij kiezen voor de afdeling behorende bij de woonplaats of werkplek. Iedere afdeling kent een eigen afdelingsbestuur. De afdelingen hebben contact met leden binnen de JGZ-organisaties via de contactpersonen AJN.

De afdelingsbesturen zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de afdeling. Zij ontvangen jaarlijks een budget, gebaseerd op het aantal ingeschreven leden.

Nederland

Door op de regio te klikken in de afbeelding hierboven of in de rechter kantlijn van deze website, komt u bij de pagina’s van de regionale afdelingen zelf.

De regionale afdelingen kunnen alle gegevens die ze op hun pagina willen plaatsen zoals bestuursinformatie, contactpersonen, notulen en dergelijke sturen naar communicatie@ajnjeugdartsen.nl

Ook voor andere zaken kunt u de redactie van de website mailen: communicatie@ajnjeugdartsen.nl