Home > AJN

Mijn AJN

Downloaden bewijs van lidmaatschap: 1. Surf naar: https://www.mijnajn.nl/mijn-ajn/mijn-gegevens 2. Inloggen in je Mijn AJN-omgeving 3. Scrol naar beneden, naar ‘ mijn lidmaatschap’. Daar staat de optie ‘ download’ bewijs van lidmaatschap. *Alleen te downloaden als er geen openstaande posten...

Wat doet de AJN

Over de AJN Communicatie en persvoorlichting Klik HIER voor woordvoerders AJN /contactgegevens. Visie AJN Jeugdartsen Nederland is de wetenschappelijke vereniging van én voor jeugdartsen, veelal werkzaam in de JGZ. De AJN heeft de ambitie preventie te positioneren in het veld van...

Afdelingen

De vereniging kent leden en een door de leden gekozen landelijk bestuur. Ieder lid wordt bij één van de negen afdelingen ingedeeld en kan daarbij kiezen voor de afdeling behorende bij de woonplaats of werkplek. Iedere afdeling kent een eigen...

ABC-raad

De ABC-raad is een meningvormend en adviserend orgaan. Bovendien is de ABC-raad een klankbord voor het bestuur. Maximaal twee afgevaardigden van de afdelingsbesturen en vertegenwoordigers van de commissies/secties participeren aan de ABC-raad.

Ambassadeurs

De AJN kent een aantal enthousiaste ambassadeurs, die extra thuis zijn in een specifiek onderwerp. Ambassadeurs zijn te benaderen voor meer informatie; bijvoorbeeld lezingen.  Een AJN-ambassadeur is een AJN-lid met aantoonbare belangstelling voor en kennis over een maatschappelijk relevant...

Commissies

Binnen de AJN zijn diverse commissies, werkgroepen en secties actief met een specifieke opdracht, zoals de commissies Onderwijs en Opleiding, Adolescenten Commissie, AJN-dag Commissie,  ‘Wetenschappelijke Commissie, de websitecommissie, de redactie van de Nieuwsbrief en het leden-magazine JA! en meer.

Bedrijfsbureau

Bedrijfsbureau AJN TEAMFOTO Yvonne de Vette geeft leiding aan het Bedrijfsbureau. Ze richt zich onder meer op de ICT, het nieuwe programma voor het ledenbestand, het in kaart brengen van interne processen en externe contacten voor zover het organisatorische...

Bestuur

Landelijk bestuur AJN Het landelijk bestuur van de AJN wordt gevormd door: Astrid Nielen (voorzitter), Raquel Abrahams (vice-voorzitter), Anneke Witt (penningmeester), Irene Peters, Caroline Schouten, Jacqueline Deurloo en Martijn Spoelstra, update september 2021. Pers en media / leden Externe...