Home > AJN

Mijn AJN

Woord vooraf: De AJN heeft mei 2018 een privacyverklaring opgesteld. Het doel van deze privacyverklaring is om aan onze leden helderheid te verschaffen welke gegevens wij registreren en met welk doel.  De voordelen van Mijn AJN ‘Mijn AJN’ geeft ons en jullie...

Wat doet de AJN

Over de AJN Communicatie en persvoorlichting Klik HIER voor woordvoerders AJN /contactgegevens. Visie AJN Jeugdartsen Nederland is de wetenschappelijke vereniging van én voor jeugdartsen, veelal werkzaam in de JGZ. De AJN heeft de ambitie preventie te positioneren in het veld van...

Afdelingen

De vereniging kent leden en een door de leden gekozen landelijk bestuur. Ieder lid wordt bij één van de negen afdelingen ingedeeld en kan daarbij kiezen voor de afdeling behorende bij de woonplaats of werkplek. Iedere afdeling kent een eigen...

ABC-raad

De ABC-raad is een meningvormend en adviserend orgaan. Bovendien is de ABC-raad een klankbord voor het bestuur. Maximaal twee afgevaardigden van de afdelingsbesturen en vertegenwoordigers van de commissies/secties participeren aan de ABC-raad.

Ambassadeurs

Foto: Ambassadeur Els Jonker met Anjet van Dijken, Brussenboek.nl De AJN kent een aantal enthousiaste ambassadeurs, die extra thuis zijn in een specifiek onderwerp. Ambassadeurs zijn te benaderen voor meer informatie; bijvoorbeeld lezingen.  Een AJN-ambassadeur is een AJN-lid met...

Commissies

Binnen de AJN zijn diverse commissies, werkgroepen en secties actief met een specifieke opdracht, zoals de commissies Onderwijs en Opleiding, Adolescenten Commissie, Vergader Voorbereidings  Commissie,  ‘Wetenschappelijke Commissie, de websitecommissie, de redactie van de Nieuwsbrief en het leden-magazine JA! en meer.

Bedrijfsbureau

Bedrijfsbureau AJN TEAMFOTO 2019 Yvonne de Vette geeft leiding aan het Bedrijfsbureau. Ze richt zich onder meer op de ICT, het nieuwe programma voor het ledenbestand, het in kaart brengen van interne processen en externe contacten voor zover het...

Bestuur

Landelijk bestuur AJN Het landelijk bestuur van de AJN wordt gevormd door: Irene Peters, Astrid Nielen (voorzitter), Anneke Witt (penningmeester), Inge Tissen, Marjolein van der Laan (vice-voorzitter), Sheda Broer, Jacqueline Deurloo, en Caroline Schouten (update december 2019) Pers en...