AJN ondersteunt manifest voor gezonde lucht

AJN Jeugdartsen

AJN Jeugdartsen Nederland ondersteunt met een brede coalitie van (kinder)longartsen, huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialistenartsen maatschappij en gezondheid, andere zorgverleners, milieugezondheidskundigen én wetenschappers  het manifest voor gezonde lucht van het Longfonds en de Long Alliantie Nederland.

De oproep luidt: ‘Geef onze kinderen gezonde lucht. Laat kinderen – nu en in de toekomst – vrij ademen’. Daar hebben ze recht op.

Gezant voor schone lucht

De initiatiefnemers doen een dringende oproep aan het aanstaande kabinet om een nieuwe impuls te geven aan gezonde lucht. Verbind de noodzaak van het realiseren van gezonde lucht met de opgaven voor bijvoorbeeld klimaatverandering, energietransitie en de stikstofproblematiek en voorkom gezondheidsschade door luchtvervuiling. En stel daarvoor een speciale gezant voor gezonde lucht aan.

Vaker astma, lagere longfunctie
De impact van luchtvervuiling op kinderen is enorm. Kinderen die opgroeien in vervuilde lucht ontwikkelen vaker astma. Bij 1 op de 5 Nederlandse kinderen is het ontstaan van die ziekte gerelateerd aan stikstofdioxide. Recent onderzoek toont aan dat de longen van kinderen die meer vervuilde lucht inademen, minder goed groeien. Zij hebben op hun zestiende een lagere longfunctie dan kinderen die opgroeien in relatief schonere lucht.

Lees het manifest