Kinderdag: Standpunt Minderjarige Vluchtelingen van AJN en V&VN Vakgroep Jeugd

AJN Jeugdartsen

Geen extra steen in de rugzak: pleidooi voor een brede, stevige inzet op preventie voor minderjarige vluchtelingen, van werkvloer tot beleid.

Kinderdag: denk aan ze!

Vandaag is het Kinderdag, ook wel de Internationale Dag van het Kind en van oudsher de Internationale dag ter Bescherming van Kinderen. Op deze dag geven wij bijzondere aandacht aan minderjarige vluchtelingen. Minderjarige vluchtelingen kunnen door alle fasen van migratie (voor, tijdens en na de vlucht) extra risicofactoren hebben die een gezonde ontwikkeling in de weg staan. Ze hebben vaak meer ondersteuning nodig.

Standpunt: pas het toe in de praktijk

Op Kinderdag dragen wij, JGZ-professionals verenigd in AJN Jeugdartsen Nederland en V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Vakgroep Jeugd, ONS STANDPUNT uit ten aanzien van wat wij verstaan onder goede jeugdgezondheidszorg voor minderjarige vluchtelingen.

Daarnaast dragen wij ons Standpunt uit ten aanzien van een kindvriendelijk vreemdelingenbeleid. Anders is het dweilen met de kraan open. We zien een kindvriendelijk vreemdelingenbeleid als één van de belangrijkste voorwaarden om gezond en veilig te kunnen opgroeien.

Het Standpunt Minderjarige Vluchtelingen is opgesteld door de werkgroep Vluchtelingen AJN Jeugdartsen Nederland in samenwerking met V&VN Vakgroep Jeugd. Contactpersoon: Petra de Jong.