Home > Agenda > Overig

Depressie bij kinderen en jongeren

Ruim vier op de tien jongeren kampen met psychische klachten als somberheid en angst. Onzekerheid voelen en piekeren is normaal voor jongeren, maar hoe weet en zorgt u dat piekeren niet verandert in depressief of zelfs suïcidaal gedrag? Psychische klachten zijn voor...

Kenniscafé meertaligheid

In Nederland worden veel verschillende talen gesproken. Vrijwel dagelijks komen onder andere medewerkers in de kinderopvang, onderwijs en zorg in hun werk in aanraking met meertalige kinderen. Tijdens deze workshop worden verschillende vragen op het gebied van meertaligheid beantwoord....

Kenniscafé – TOS en meertaligheid

In Nederland wonen kinderen uit een diversiteit aan landen. Een aantal van deze kinderen is vluchteling. Doorgaans spreken zij de Nederlandse taal (nog) niet. Daarnaast zijn er kinderen die korte of langere tijd in Nederland verblijven, een meertalige achtergrond...