Home > Agenda > Overig

Jeugdtrauma’s: ACEs en PACEs – ook online

ACEs staat voor Adverse Childhood Experiences en verwijst naar nare gebeurtenissen of omstandigheden die een kind heeft meegemaakt, zoals misbruik, verwaarlozing, huiselijk geweld, echtscheiding en verslaving in het gezin. PACEs staat daarentegen voor Protective and Compensatory Experiences en verwijst...

Webinar over mondzorg bij kinderen

GGD Flevoland organiseert een online webinar over mondzorg bij 0 – 12 jarigen voor professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. Het doel is om de deelnemers te informeren over het belang van goede mondzorg en kennis over te dragen. Programma...

Peuters en slaap

Krijg jij veel vragen over het slapen en juist ook vaak over het “niet slapen” van peuters? Vragen over het slaapgedrag van peuters vraagt specifieke kennis van jou als JGZ- professional. De jeugdgezondheidszorg heeft een preventieve taak bij het...

MAZL scholing – 2 dagen

MAZL is een effectieve interventie voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Inmiddels is MAZL doorontwikkeld voor het primair onderwijs (PO). Schoolmedewerkers, JGZ-professionals en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen...