Home > Agenda > Overig

Suicide & Suicidepreventie

Iedere dag maken gemiddeld 5 mensen in Nederland een einde aan hun leven. Onder jongeren is suïcide zelfs de nummer één doodsoorzaak. Wist u dat ruim 1 op de 10 mensen wel eens suïcidale gedachtes heeft gehad? In de GGZ, de huisartsenzorg,...

BLS en kinderreanimatie

Tijdens deze avond gaan we in op: • PBLS: Theoretische kaders en algoritme • PBLS: Praktische training, inclusief AED Deze avond is onderdeel van de Avondcyclus Jeugdgezondheidszorg Kinderen van A t/m Z van het Radboudumc Accreditatie ABSG is aangevraagd...

M@ZL scholing voor jeugdartsen – 2 dagen

M@ZL is een effectieve interventie voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt. Ben...

Congres Impact van intergenerationele overdracht

De vraag bij somatische problematiek “heeft u in de familie…” is een heel gebruikelijke en belangrijke vraag om intergenerationele indicatoren op te sporen. Bij psychische of psychosociale problemen is dat niet altijd vanzelfsprekend. Intergenerationele overdracht bij sociale problematiek Bij...

Grip op budget (3 dagen)

Stel je manager valt uit en je wordt gevraagd om direct voor hem of haar in te vallen. De begrotingsvoorbereiding is in volle gang of je begrijpt al gauw dat de afdeling er financieel niet goed voor staat (de...