Home > Afdeling Utrecht

Afdelingsbestuur

Voorzitter  Milou Munk-Overkamp
Secretaris  Mirjam Wouters
Penningmeester  Els Greydanus
Lid, notulist
Leden  Rinske van Ommen

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris, utrecht@ajnjeugdartsen.nl