Home > Afdeling Utrecht

Afdelingsbestuur
(mei 2023)

Voorzitter  vacature
Secretaris  Mylene Mulder
Penningmeester  Meike de Haas 
Lid Rinske van Ommen
   

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris, utrecht@ajnjeugdartsen.nl