Home > Afdeling Utrecht

Afdelingsbestuur
(maart 2021)

Voorzitter  Wenda Berends
Secretaris  Mirjam Wouters
Penningmeester  Els Greydanus
Lid Rinske van Ommen
   

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris, utrecht@ajnjeugdartsen.nl