Afdeling Noord-Holland

Afdelingsbestuur maart 2021

Voorzitter vacature
Secretaris Dominique Bosman
Penningmeester Irene Hoogendam
Lid Eveline Kok-Willemsen
Lid Dorien Broertjes

Voor vragen over de afdeling Noord-Holland kunt u terecht bij de secretaris, Noordholland@ajnjeugdartsen.nl