Aanwezig op school: preventieve verzuimaanpak op school

AJN Jeugdartsen

Een preventieve aanpak van verzuim op school start bij aandacht en waardering voor aanwezigheid. Op aanwezigopschool.nl vind je zes bouwstenen om samen met alle betrokken partijen, de beste voorwaarden op school te creëren. Zodat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs aanwezig kunnen en willen zijn.

Focus op aanwezigheid

Door te focussen op aanwezigheid, zorg je ervoor dat leerlingen zich verbonden voelen met school; ook de kleine groep leerlingen voor wie het niet haalbaar is fysiek aanwezig te zijn. Door die verbondenheid kunnen leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en kunnen eventuele problemen in een vroeg stadium worden opgepakt.

Zes bouwstenen

Op aanwezigopschool.nl staan zes bouwstenen waarmee je planmatig en methodisch de focus op aanwezigheid van leerlingen versterkt. De kracht van de zes bouwstenen zit in de samenwerking tussen het schoolteam – van conciërge tot bestuur –, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners zoals leerplicht, schoolmaatschappelijk werk en jeugd(gezondheids)zorg. Samen ontwikkelen zij het beleid en voeren het uit.

De bouwstenen zijn samengesteld door professionals uit het onderwijs, jeugdgezondheidszorg en vanuit leerplicht, en door vertegenwoordigers van ouders en leerlingen. Zij hebben daarvoor hun praktijkkennis en ervaring ingebracht. De bouwstenen zijn theoretisch onderbouwd met onder andere artikelen, modellen en praktijkvoorbeelden.