Aantal jongeren in jeugdzorg laatste jaar gelijk gebleven

AJN Jeugdartsen

In 2022 kregen 467 duizend jongeren een of meerdere vormen van jeugdzorg. Dat zijn er ongeveer net zoveel als een jaar eerder. Dit betekent dat 10,5 procent van de jongeren tot 23 jaar in Nederland jeugdzorg ontvangt. Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm van jeugdzorg. Vooral jongens van 8 tot 12 jaar en meisjes van 12 tot 18 jaar ontvangen jeugdhulp. Dat blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS.
Bijna 39 duizend jongeren tot 18 jaar kregen jeugdbescherming. Dat waren er 6 procent minder dan in 2021.
Ruim 7 duizend jongeren van 12 tot 23 jaar kregen jeugdreclassering. Dat was 6,7 procent minder dan in 2021.

Grote verschillen tussen gemeenten bij jongeren met jeugdzorg

In de gemeenten Tiel en Terneuzen kreeg meer dan 17 procent van alle jongeren tot 23 jaar in 2022 jeugdzorg. Op Vlieland en Urk waren dat er minder dan 5 procent. Deze verschillen kunnen meerdere oorzaken hebben. Sociaaleconomische verschillen tussen regio’s op het gebied van onder andere inkomen, eenoudergezinnen en zorggebruik kunnen een rol spelen. Daarnaast kunnen gemeenten eigen keuzes maken in de manier waarop ze de jeugdzorg vormgeven. De hoeveelheid en het soort jeugdzorg dat beschikbaar is kan daardoor verschillen per gemeente.

Bron en meer informatie: CBS