Aanpassingen RVP-richtlijn Uitvoering 2024

AJN Jeugdartsen

De RVP-richtlijn Uitvoering 2024 staat vanaf eind 2023 online. De richtlijn wordt niet meer als pdf aangeboden; alle informatie vind je op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Er zijn een paar wijzigingen:
Tijdens een groepsvaccinatie wel vaccineren als de uitnodiging niet is meegenomen
In paragraaf 12.5 is opgenomen dat in principe de uitnodigingsbrief, oproepkaart, vaccinatiebewijs en identiteitsbewijs meegenomen moet worden naar de vaccinatielocatie. Maar als deze niet meegebracht zijn tijdens een groepsvaccinatie, kan ook op basis van het identiteitsbewijs van de te vaccineren persoon gevaccineerd worden.

Planning van vervolgvaccinatie Rotarix na een start in het buitenland
De rotavirusvaccinatie wordt bij voorkeur tijdig afgerond, zodat er zoveel mogelijk voorkómen wordt dat het vaccin ten onrechte geassocieerd wordt met natuurlijke darminvaginaties, waarvan de piek rond de leeftijd van 6 maanden ligt. Daarom zal in Praeventis niet altijd een 3e rotavirusvaccinatie gepland worden, maar is het soms aan de JGZ om te besluiten of dit echt nodig is:
Indien er al 2 rotavirusvaccins zijn toegediend in het buitenland, waarvan minimaal 1 RotaTeq, zal in Praeventis gewoon een 3e rotavirusvaccinatie (Rotarix) gepland worden.
Als er 2 vaccinaties met onbekend merk zijn toegediend, of 1x met onbekend merk + 1x Rotarix, zal Praeventis géén 3e rotavirusvaccinatie in de planning tonen. De JGZ kan bij deze gevallen het merk van het vaccin meestal achterhalen door na te gaan welk vaccin in het land van herkomst gebruikt wordt (WHO Immunization Data portal), met het buitenlands vaccinatiebewijs of via de anamnese. In die situatie is het aan de jeugdarts om te besluiten of een 3e Rotarix nodig is. Zo wordt voorkomen dat een onnodige 3e rotavirusvaccin met Rotarix wordt toegediend.

Als duidelijk is geworden dat de 2 toedieningen in het buitenland met onbekend vaccin in feite 2 toedieningen met Rotarix zijn geweest, is het belangrijk dat de JGZ dit in het dossier aanpast en doorgeeft aan het RIVM. In Praeventis zal hiermee de vaccinatiestoestand “volledig afgesloten” bereikt worden.