Home > Vakinhoudelijk > Jeugdarts en onderzoek

Universiteiten en kennisinstituten

Flora van Laar-prijs

Onderzoek draagt bij aan de onderbouwing van de JGZ praktijk: Doen we de juiste dingen? En doen we de dingen die we doen goed?

Welke nieuwe interventies kunnen de kwaliteit van de JGZ verhogen? Jeugdartsen en artsen M&G kunnen op verschillende manieren bijdragen aan onderzoek op het terrein van de JGZ. Op deze pagina vind je meer informatie over o.a. lopend onderzoek, onderzoek binnen de opleiding, jeugdartsen actief in onderzoek, handige links. Laat je inspireren! Voor vragen meer informatie kun je ook contact opnemen met de Wetenschappelijke Commissie van de AJN.

Academische Werkplaatsen

Veel onderzoek over de jeugd vindt tegenwoordig plaats binnen een Academische Werkplaats (AW). Binnen een AW werken praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen samen aan onderzoek dat gebaseerd is op vragen uit de praktijk en waarvan de resultaten de praktijk moeten kunnen versterken. Een AW heeft vaak zowel grote, langlopende projecten als de zogeheten “Klein-en-fijn” projecten. De AW’s worden gefinancierd door ZonMW.

Uitgebreide informatie over de verschillende Academische Werkplaatsen in het land is te vinden via de website van ZonMW . Bij Jeugdartsen actief in onderzoek vind je ook voorbeelden van jeugdartsen die werkzaam zijn binnen een AW.

Kennisinstituten

Onderzoek over onderwerpen die van belang zijn voor de JGZ wordt ook uitgevoerd door universiteiten en kennisinstituten als TNO, het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) en het RIVM (Centrum Voeding, Preventie en Zorg).

Op de website van het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid is een overzicht te vinden.

Het NJI houdt databanken bij van erkende jeugdinterventies, instrumenten en richtlijnen.

Flora van Laarprijs

JGZ-medewerkers die vernieuwend onderzoek hebben verricht, kunnen kandidaat gesteld worden voor de Flora van Laar prijs. Ook een baanbrekende innovatieve activiteit op het terrein van de jeugdgezondheidszorg kan voor de prijs in aanmerking komen. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt en bestaat uit een beeldje en een geldbedrag. De voormalige NVJG (Nederlandse Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg) – nu de AJN – heeft in 2000 de Stichting Flora van Laar Fonds opgericht. Doel van de stichting is het stimuleren van talent en van vernieuwend onderzoek op het terrein van de Jeugdgezondheidszorg. Flora van Laar (1925-2001) was jarenlang cursusleider jeugdgezondheidszorg in Leiden. Zij droeg zorg voor een gedegen wetenschappelijke opleiding van jeugdartsen en stimuleerde haar cursisten om goed en vernieuwend onderzoek op te zetten.

De  Flora  van  Laarprijs  is  naar  de  volgende  inzenders  gegaan

2015 Mascha Kamphuis
 Ze heeft de ontvangen prijs voor haar vele werkzaamheden voor de totstandkoming van en scholing en presentatie rondom richtlijnen. Zie ook Mascha Kamphuis wint Flora van Laarprijs 2015! 
2013 Yvonne van Neste
 De  Landelijke  handreiking  ‘Snel  terug  naar  school  is  veel  beter’  heeft  ze  in  opdracht  van  de  AJN  en  samen  met  een  projectgroep  ontwikkeld.  Naast  hoofdauteur  was  Yvonne  ook  projectleider.  De  handreiking  kan  scholen,  jeugdartsen,  leerplichtambtenaren  en  andere  professionals  helpen  bij  het  omgaan  met  schoolziekteverzuim.

Lees ook de publicatie Jeugdarts inschakelen bij ziekteverzuim op het VMBO loont

 2011  Mevrouw  C.  Rots
 Onderzoek ‘Rich  evidence  for  poor  families’.
2009  Geen  prijsuitreiking
2007  Mevrouw  R.  Bouma
Project “Piep  zei  de  muis”.
Project  gericht  op  jonge  kinderen  (4­‐8  jaar)  van  ouders met psychosociale,  psychische  en  verslavingsproblemen. De  JGZ manifesteert  zich  hier  als  de  spin  in  het  web van de  gezondheidszorg  rond  het  jonge  kind
2005  Mevrouw  C.J.  Wierenga­‐van  der  Hoeven
Scriptie  ‘Protocollering  binnen  de  JGZ:  bedplassen’.
Onderzoek  in  het  kader  van  de  opleiding  tot  jeugdarts.
2003  Mevrouw  J.  Aerdts
Project  ‘No-Limits,  pesten:  waarom  zou  je?’.
Literatuuronderzoek,  eigen  onderzoek,  onderzoeksverslag  en interventie-instrument  in  de  vorm  van  een  CD-om,  die gebruikt kan  worden  voor  de  ondersteuning  bij  een pestproject  op school.

 

Jeugdartsen actief in onderzoek