Home > Vakinhoudelijk > Artikelen AJN

JA! 39 Kinderen op de Vlucht

Vluchtelingenkinderen gaan jeugdartsen aan het hart; ze doen hun best hen goede (preventieve) zorg te bieden. Je leest erover in ledenblad JA! Een interview met een gewezen vluchteling die nu jeugdarts is (tips!), een collega werkzaam op een asielzoekerscentrum vertelt en meer! KLIK HIER , voorjaar 2017

JA! Najaar 2016

Een onderwerp dat leeft: juridische aspecten. Beroepsgeheim, privacy, wanneer overleg je wel/niet gegevens aan externen … in aanloop naar de AJN-dag van 18 november.