Home > Werkgroepen TNO: wie denkt mee?

Voor de te ontwikkelen JGZ-richtlijnen ‘Houding en beweging’, ‘Astma’ en ‘Relatie ouder/kind met aandacht voor hechting’ zoekt TNO jeugdartsen die aan de werkgroepen deel willen nemen namens AJN. Voor ‘Houding en beweging’ wordt 1 persoon gezocht, voor ‘Astma’ ook 1 persoon en voor ‘Relatie ouder/kind met aandacht voor hechting’ 2 personen.
Het gaat nu om een intentieverklaring, maar liefst wil TNO wel al namen erbij hebben vanuit de beroepsverenigingen.

Graag bij belangstelling reacties zo spoedig mogelijk / voor 10 september naar richtlijnen@ajnjeugdartsen.nl.