Home > Verkenning: Roken en JGZ – maak 5 minuten vrij om de vragenlijst in te vullen

Het bespreken van (mee)roken met ouders is een belangrijke taak van de JGZ. Om een goed beeld te krijgen van wat er JGZ-breed leeft en hoe we de JGZ zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij dit onderwerp, voeren wij de Verkenning: Roken en JGZ uit. We nodigen alle JGZ-professionals (zowel managers/stafmedewerkers als zorgprofessionals) uit om deel te nemen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijf minuten. Onder de deelnemers worden tien inlogcodes verloot voor de nieuwe multidisciplinaire e-learning Rookvrije Start.

Meer informatie en vragenlijst: Trimbosinstituut